Om NORWEA

NORWEA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon. NORWEA arbeider for å skape og opprettholde et modent og langsiktig vindkraftmarked i Norge. Vi arbeider også for en langsiktig utvikling av marin fornybar energiproduksjon som utover offshore vindkraft, inkluderer energiformene bølge- og tidevannskraft.

NORWEA ble stiftet i 2006, har i dag rundt 130 medlemsbedrifter og representerer hele verdikjeden rundt vind-, bølge- og tidevannskraft. NORWEA er bransjens sentrale møteplass for vindkraftfaglig, politisk diskusjon og industrielt samarbeid.

NORWEAs næringspolitiske arbeid skaper gode juridiske og økonomiske rammevilkår for bransjen.

NORWEA analyserer utvikling i rammevilkår og utformer policy i samarbeid med bransjen.

NORWEA produserer informasjonsmateriell og arrangerer kampanjer for å øke kunnskapen om vindkraft og havenergi gjennom etterrettelig og tilgjengelig informasjon.

NORWEA har flere arrangementer: Konferanser, seminarer, workshops og arbeidsgrupper.

NORWEA er det viktigste og mest suksessfulle nettverket for vind- og havenergi i Norge.

Bli medlem i NORWEA!

Vi i Norwea ønsker et tettest mulig samarbeid med våre medlemmer. Det er nettopp de tette forbindelsene som har gjort NORWEA til Norges viktigste og mest suksessrike nettverk for vind- og havenergi.

Ta kontakt med oss på +47 4734 9348 for en samtale om Deres medlemskap, eller send oss en e-post til
post@norwea.no og vi tar kontakt.

Dere kan også ta kontakte direkte med en av våre
ansatte.

Les mer om NORWEAs medlemstilbud i vår egen medlemsbrosjyre.

 

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

OED

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

Energimyndigheten

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  20
  21.5
  21
 • March-20
  20
  22
  20.5
 • March-21
  16
  17
  16
 • March-22
  10
  11
  10.5
 • March-23
  10
  11
  10.5
 • March-24
  11
  10.5
30% Higher
70 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.