Europower

12. oktober 2018 - 15:00

Vil heller ha vind i sør enn i nord

På grunn av flaskehalser i nettet er det ifølge Statnett bedre å bygge vindkraft i Sør-Norge enn i Nord-Norge. Det kan ifølge en ny analyse bygges hele 25-45 TWh ny lønnsom vind i Sør-Norge

Det går fram i en rapport Statnett presenterte i dag, som et ledd i NVEs arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft på land.

«Uten vesentlig større forbruksvekst og eventuelt mer nettkapasitet fremstår Nord-Norge og de nordlige delene av Midt-Norge som mindre gunstige for videre vindkraftutbygging. Dette til tross for at mange av de beste vindkraftressursene finnes i disse områdene. Det skyldes i hovedsak at kraftsystemets utvikling mot 2025 i kombinasjon med eksisterende flaskehalser fører til prisforskjeller i landet og lavere kraftpris i Nord-Norge», skriver Statnett i en pressemelding.

Dessuten vil mer av den nye produksjonen forsvinne i overføringstap i nettet ved utbygging i nord, påpeker Statnett.

Enormt potensial i sør

Et premiss for analysen har vært å ta utgangspunkt i det eksisterende strømnettet, samt forsterkningstiltak som enten er under bygging eller har endelig investeringsbeslutning.

Med Statnetts forventningsscenario for 2025 med europeiske kraftpriser i snitt over året på 40-50 euro/MWh, og en antatt energikostnad over levetiden (LCOE) på 30 euro/MWh for en typisk vindpark, indikerer selskapets simuleringer at det kan bygges ut hele 25-45 TWh ny lønnsom vind i Sør-Norge.

Kraftprisen i Sør-Norge faller relativt lite selv om det fases inn mye ny vindkraft. Hvis for eksempel 20 TWh ny vindkraft kom inn i det sørligste prisområdet, NO2, ville det ifølge Statnett kun senket gjennomsnittsprisen i det prisområdet med kun 5,5 euro/MWh.

Hvis man derimot fordeler 5 TWh ny vindkraft jevnt mellom Nordland og Troms, vil prisen vindkraften oppnår ifølge Statnett faller til under 25 euro/MWh.

Avhengig av mer forbruk

Det kan imidlertid likevel komme mer vindkraft i nord. Mer forbruk lokalt vil nemlig gi rom for mer vindkraft i markedet, spesielt i Nord- og Midt-Norge der mer forbruk i større grad vil trekke opp de lokale kraftprisene enn hva tilfellet er lengre sør.

Men om man antar at økt produksjon i Norge i hovedsak blir eksportert på forbindelsene til kontinentet og etter hvert Storbritannia, er det ifølge Statnett samfunnsøkonomisk fornuftig å bygge vindkraft i sør.

«Det at potensialet for lønnsom vindkraft per i dag ser ut til å være betydelig større enn potensialet for nytt forbruk, støtter opp om denne hovedkonklusjonen. Dessuten fremstår investeringsrisikoen for vindkraft som lavest i sør. Grunnen er både at det skal store mengder ny vind til for å redusere kraftprisen i Sør-Norge mye, og at ny produksjon nord for Dovre i større grad konkurrer med vindkraft nord i Sverige», skriver Statnett.

Flaskehalser også i sør

Det er imidlertid ikke hele Sør-Norge som har et godt potensial for vindkraftutbygging. Østlandet har god plass til ny produksjon fra i 420 kV nettet i sør, mens det er langt mer begrenset plass i 300/132 kV nettet nord for Oslo.

Det sørlige Vestlandet er ifølge Statnett godt egnet for utbygging, men det er flaskehalser som begrenser utbyggingspotensialet i BKK- og SFE-området.

I Midt-Norge er det også flaskehalser, og området i sør er bedre egnet enn i nord.

Nei til nett i nord

For å bygge ut mer vindkraft i Øst-Finnmark må det bygges ny transmisjonsnettsledning enten fra VestFinnmark (Skaidi-Varangerbotn) eller fra Finland. Dette mener Statnett ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og har søkt NVE om dispensasjon fra tilknytningsplikten for vindkraften med konsesjon i området, slik Europower tidligere har omtalt.

Statnett skriver også at dagens marginaltapsatser ikke reflekterer fullt ut de økte tapene ved ny produksjon i nord.

«Dette resulterer i et avvik mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk overskudd», skriver selskapet.

Norwea uenig

Norwea-sjef Øyvind Isachsen er uenig i Statnetts analyse. Han mener det er sannsynlig at den kraftkrevende industrien vil se potensialet for billig kraft og bygge nye smelteverk og aluminiumslinjer i Nord-Norge.

– Vi er nå inne i en situasjon som ligner litt på da Norge ble skapt som kraftnasjon. Vi ser at industrien søker egen produksjon. Hvordan skapte vi det norske kraftvidunderet? Jo, det var da noen kom til Norge og sa at det var fantastiske muligheter for vannkraft. Det var ikke vi selv som gjorde det, det var utlendinger. Vi er litt der igjen nå. Det er en kjempemulighet for Finnmark, at norsk aluminiumsindustri søker hjem igjen. Utfordringen er at Statnett underinvesterer, sier Isachsen til Europower.

De lange linjene

Isachsen sier at Norwea når de opererer i Brussel merker stor interesse for vindressursene i Finnmark, og han mener det er naturlig at EU med infrastrukturmidler vil støtte en eventuell ny forbindelse mellom Finland og Finnmark som kan øke potensialet for vindkraft i regionen.

Han mener Statnett bør se bedre etter de lange linjene.

– Statnetts forutsetninger er i denne rapporten i det korte bildet, mens NVEs tanker rundt den nasjonale rammen for vindkraft er i et langt bilde. Da må vi kanskje be om et lengre bilde også fra Statnett, sier Norwea-sjefen.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-02-2019 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
12-02-2019 – På generelt grunnlag er jeg for kabler
16-01-2019 Klart for ny kraftlinje
22-11-2018 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-2018 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-2018 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-2018 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-2018 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
06-11-2018 Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene
12-10-2018 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

Energimyndigheten

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  48
  51.5
  50
 • March-20
  50
  52
  52
 • March-21
  26
  28
  27
 • March-22
  17
  19
  18.5
 • March-23
  11
  13
  12
 • March-24
  9
  11
  10
30% Higher
70 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.