Europower

15. juni 2018 - 09:30

Vil bedre elsert-transparens uten tvang

Den svenske Energimyndigheten foreslår tiltak for å bedre transparensen i elsertifikatmarkedet, men vil ikke ha tvungen registrering av prosjekter

I en rapport til den svenske regjeringen foreslår energimyndigheten at dagens markedsovervåkning kompletteres med opplysninger om investeringsbeslutninger i Sverige, og at listen med oversikt over planlagte prosjekter vil oppdateres kvartalsvis fra og med tredje kvartal 2018.

Forslaget går ut på å samle inn offentlig informasjon om investeringsbeslutninger, om nettkonsesjoner, om forhåndsmelding til Arbetsmiljöverket og også om meldinger til kommuner.

Relevant informasjon fra andre kilder kan også gjøres tilgjengelig gjennom å legge til lenger på Energimyndighetens nettside, ifølge rapporten.

Bedre informasjon om hvor mange prosjekter som er på gang skal bidra til en riktigere sertifikatpris og gjøre det lettere å investere i ny vindkraft.

Ikke tvang

Videre foreslår Energimyndigheten å publisere den faktisk elsertifikatberettigede elproduksjonen per anlegg, og dette skal starte i 2019.

Energimyndigheten har også vurdert muligheten for å innføre obligatorisk forhåndsanmeldelse av sertifikatprosjekter, noe Norwea har krevd lenge.

Men dette går ikke Energimyndigheten inn for.

«Transparensen innenfor elsertifikatsystemet bedømmes på likeverdig måte å kunne forbedres gjennom at Energimyndigheten øker sin markedsovervåking som nevnt over», heter det i rapporten.

Et krav om forhåndsmelding kan ifølge rapporten bli aktuelt når det skal innføres en stoppmekanisme, men dette avhenger av hvordan stoppmekanismen skal utformes.

–  Bedre enn ingenting

Spesialrådgiver Andrea Thon Aasheim i Norwea sier mer transparens er bra.

– Vi skulle ønske at det kom en plikt til å melde inn investeringsbeslutninger, men noe er bedre enn ingen ting, sier han til Europower.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

25-02-2019 Grønne sertifikater til 26,8 TWh
18-12-2018 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030
20-11-2018 Kvartalsrapport nr 3 2018 for det felles norsk-svensk elsertifikatmarkedet
03-09-2018 9,2 TWh kraftproduksjon under bygging
21-08-2018 Kvartalsrapport nr 2 for elsertifikatmarkedet
04-07-2018 OED vil nedjustere kvotekurven
01-06-2018 Elsertifikatordningen kostet oss 3,2 øre per kWh i 2017
26-05-2018 Sverige har et stort dilemma
11-05-2018 Sertifikater på vei ut
04-05-2018 Sertifikatene passerer 170 kroner

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  55.5
  60
  61.5
 • March-20
  59
  60
  59
 • March-21
  30
  33
  32
 • March-22
  22
  23
  20
 • March-23
  15
  16
  15
 • March-24
  10
  14
  14
30% Higher
70 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.