Europower

12. september 2018 - 10:00

Varanger Kraft vil levere hydrogen til Svalbard

Innelåst kraft fra Raggovidda bør gjøres om til hydrogen og skipes til Svalbard, mener Varanger Kraft

 

Som Europower tidligere har omtalt, utreder myndighetene den fremtidige energiforsyningen på Svalbard etter at kullkraftverket går ut på dato.

Multiconsult og Thema Consulting Gruop har laget en rapport som trekker fram LNG, solkraft og biopellets er de mest aktuelle nye energikildene.

Overskuddsstrøm

I et brev til OED som Europower har sett, foreslår Varanger Kraft at kraftforsyningen til Svalbard i stedet skal basere seg på hydrogen fra overskuddsstrøm fra vindparken på Raggovidda i Finnmark.

I Øst-Finnmark har som kjent manglende sentralnett satt en stopper for utnyttelsen av den gode vindressursen.

Forretningsutvikler Christian Bue i Varanger Kraft minner i brevet om at vindparken har en effektivitetsgrad på hele 49 prosent, på samme nivå som havvindparker.

«Det skal i første omgang installeres en 2,5 MW elektrolysør i Berlevåg, Finnmark. Denne vil ha en produksjonskapasitet på ca 1 tonn hydrogen per dag. Det er per i dag installert 45 MW på Raggovidda, og vi går snart i gang med installasjon av ytterligere 50 MW. Vi har konsesjon på 200 MW totalt. Siden strømnettet ikke har kapasitet til mer enn rundt 95 MW fra vindparken, har vi minimum 105 MW som vi ikke får utnyttet. Denne overskuddskapasiteten ønsker vi å bruke til hydrogenproduksjon», skriver Bue.  

Hele behovet

Han viser til en studie fra Sintef som har konkludert med at det kan gi store besparelser å forsyne Svalbard med hydrogen fra Finnmark istedenfor å overføre strømmen i kraftnettet.

«Vi ser at vi potensielt har kapasitet til å forsyne hele energibehovet til Svalbard på 110 GWh. Det er selvsagt mange vurderinger som må gjøres rundt dette, men vi synes det er interessant å vite bakgrunnen for hvorfor import av flytende hydrogen (i kombinasjon med solenergi) ikke er vurdert i studiene. Kan dere gi noe tilbakemelding på dette?», skriver Varanger Kraft i brevet.

Ingen løfter

I et svar til Varanger Kraft takker OED for innspillet, men lover ingen hydrogensatsinig.

«Utrederne utførte mulighetstudien på grunnlag av et mandat fra Olje- og energidepartementet, men har selv valgt ut det de mente var de mest relevante alternativer. Departementet legger opp til et felles innspillsmøte i høst, hvor det blant annet vil være mulig å stille utrederene spørsmål», skriver OED i brevet.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

27-08-2018 Vindpark står stille, taper millioner
15-08-2018 Strømprisen ville vært mye høyere uten utenlandsforbindelser
14-08-2018 Europeisk nettutviklingsplan 2018 på offentlig høring
13-08-2018 Ruster opp kraftnettet for milliarder: – Et historisk høyt nivå
26-06-2018 Tror på superlønnsom vindkraft i nord
25-06-2018 Vil ha nettleie-endring opp i Stortinget
20-06-2018 Statnett søker om å få delta i britenes kapasitetsmarked
30-05-2018 NVE-forslag struper ny kraft
30-05-2018 Fylkesutvalget knallhardt ut mot forskriftsendring – staten stopper sentralnettet til Øst-Finnmark
28-05-2018 Positivt med må-regel om anleggsbidrag

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  212
  222
  215
 • March-19
  212
  222
  220
 • March-20
  160
  170
  163.5
 • March-21
  40
  50
  45
 • March-22
  31
  36
  31
 • March-23
  28
  31
  29
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.