Europower

26. juni 2018 - 11:00

Tror på superlønnsom vindkraft i nord

Vindkraftutbygging i Øst-Finnmark kan gi et samfunnsøkonomisk overskudd på 9,3 milliarder kroner, ifølge en rapport Grenselandet AS har fått Multiconsult til å lage

Statnett har søkt om fritak fra tilknytningsplikten for ny vindkraft i Øst-Finnmark fordi de mener den ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom nok til å bygge ny linje til Varangerbotn, som ventes å koste over 6 milliarder kroner.

I en høringsuttalelse er Grenselandet AS svært kritiske til at Statnett kun legger til grunn utvidelsene av Raggovidda og Hamnefjellet, til sammen 113 MW, uten å vurdere prosjekter som er under konsesjonsbehandling. 

«Vi mener dette alene bør være grunnlag for å avslå en søknad om fritak nå», skriver Grenselandet i sitt høringsinnspill, som Europower har sett.

Svært lønnsomt

Selskapet ønsker nemlig å bygge vindkraftverket Davvi Borealis på nesten 800 MW i Øst-Finnmark. De har derfor fått Multiconsult til å lage en rapport med utgangspunkt i Statnetts regnestykke for vindkraftens lønnsomhet, men med noe endrede forutsetninger.

De endrede forutsetningene gjør at vindkraftutbygging i Øst-Finnmark ifølge rapporten får et samfunnsøkonomisk overskudd på hele 9,3 milliarder kroner.

Til sammenligning fant Statnett i sitt regnestykke et samfunnsøkonomisk overskudd på kun 104 millioner kroner, som altså var for lite og usikkert for Statnett til å ville bygge ny linje som trengs for tilknytningen.

Reduserte kostnader

En viktig årsak til de store forskjellene i overskudd er ulike forventinger til kostnadsreduksjon.

Statnett benytter en investeringskostnad på 12,8 millioner kroner/MW i 2030, ned fra 13 millioner kroner/MW i 2014. Dette utgjør en reduksjon på kun 1,5 prosent fra 2014 til 2030.

Multiconsult viser derimot til NVEs forventninger til kostnadsutvikling for vindkraft i Norge mot 2030, som peker på en reduksjon på 22,5 prosent over perioden.

Multiconsult og Grenselandet estimerer kostnadene for et kraftverk i Finnmark med 231 turbiner på 3,45 MW hver til 8,8 millioner kroner per MW.

65 prosent kapasitetsfaktor

Økt rotorstørrelse og bedret kapasitetsfaktor er årsaker til at prisene går ned. Multiconsult og Grenselandet venter at kapasitetsfaktoren stiger til hele 65 prosent i 2025, noe som vil gi en brukstid på 5125 timer av årets 8760 timer. Til sammenligning opererer Statnett med en brukstid på 4300 timer.

Mens Statnett opererte med 38 øre/kWh i kostnad for de nye kilowattimene (LRMC) fra vindkraften, er denne i Multiconsults regnestykke redusert med 33 prosent, til 25,3 øre/kWh.

En annen årsak til de store forskjellene i samfunnsøkonomisk lønnsomhet er mengden vindkraft man tar utgangspunkt i. Mens Statnett regner ut fra en utbygging på 113 MW, legger Multiconsult til grunn 1200 MW ny vindkraft i området innen 2030.

Multiconsult mener imidlertid tallet kan bli enda større. Ledningen Statnett planlegger fra Varangerbotn til Skaidi, blir det 420 kV duplex, noe som ifølge Multiconsult minst vil gi en økt kapasitet på 1800 MW. Dermed antar Multiconsult at det kan bygges opptil 2000 MW ny vindkraft i Øst-Finnmark.

Konsulentene har valgt å se bort fra flaskehalser lenger sør i nettet og dynamiske forhold, men oppfordrer Statnett til å se videre på dette.

– Klart lønnsomt

Salgsinntektene fra 1200 MW blir i Multiconsult og Grenselandets estimat 25,5 milliarder kroner.

Multiconsult legger til grunn samme antagelser om kraftprisen som Statnett benytter i sine analyser, nemlig 40 øre/kWh. Marginaltap (5 prosent), diskonteringsrente (6,5 prosent) og lengde på analyseperiode (50 år) er også lik for begge.

«Resultatene over viser at en større utbygging av vindkraft i Øst-Finnmark vil være klart samfunnsøkonomisk lønnsomt med dagens utbyggingspriser», konkluderer rapporten.

Gruvedrift

Tana kommune har også levert inn høringsuttalelse, hvor de ber NVE om å ikke innvilge fritak fra tilknytningsplikten, men isteden forsere planene om å bygge linje fra Skaidi til Varangerbotn.

Kommunene i Øst-Finnmark «opplever manglende investeringsinteresse p.g.a av manglende kapasitet på kraftnettet. Det er også uttrykt bekymring for forsyningssikkerheten til våre områder. Dette oppleves som svært hemmende for samfunnsutviklingen i Øst-Finnmark», skriver Tana i sin uttalelse.

Sør-Varanger kommune minner om at en oppstart av gruvedriften igjen vil gi behov for økt kapasitetsbehov og pålitelig kraftforsyning.

Vadsø kommune mener det er av nasjonal interesse at bosetting og aktivitet i området opprettholdes og styrkes.

«Øst-Finnmark er et tynt befolket område og nabo til en stormakt», minner kommunen om.

Saken har høringsfrist 30. juni, opplyser NVE.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-02-2019 Kraftkablene til utlandet gjør Norge billigere
12-02-2019 – På generelt grunnlag er jeg for kabler
16-01-2019 Klart for ny kraftlinje
22-11-2018 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-2018 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-2018 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-2018 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-2018 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
06-11-2018 Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene
12-10-2018 Vil heller ha vind i sør enn i nord

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  47
  49
  48.5
 • March-20
  50
  52
  50.5
 • March-21
  25
  26
  26
 • March-22
  17
  20
  20
 • March-23
  12
  15
  15
 • March-24
  10
  14
  13
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.