Europower

20. februar 2018 - 08:30

Sverige kan nå 18 TWh-målet ni år før fristen

Sverige kan nå sitt mål om 18 TWh ny fornybar kraft allerede i 2021, ni år tidligere enn målet, og før den nye sertifikatperioden i det hele tatt har begynt

Det fremgår av bransjeorganisasjonen Svensk Vindenergis siste statistikk og prognose for vindkraftutbyggingen.

Den viser at det aldri før er bygget så mye vindkraft i Sverige som i 2017. Det ble fattet investeringsbeslutning om til sammen 2079 MW, ca. 6,8 TWh. Av dette kom hele 1.417 MW i årets siste kvartal.

Ferdig før de begynner

Svensk Vindenergi anslår nå at vindkraftproduksjonen de neste fire årene vil øke fra 17 TWh i 2017 til 29 TWh i 2021.

I juni i fjor kom politikerne i den svenske Riksdagen fram til en blokkoverskridende enighet om at ambisjonen i elsertifikatsystemet skulle økes med ytterligere 18 TWh mellom 2022 og 2030.

«Den raske utviklingen gjør at Svensk Vindenergi anslår at utbyggingsmålet i elsertifikatsystemet sannsynligvis nås allerede før den tiltenkte perioden begynner», skriver bransjeorganisasjonen i en pressemelding.

Av de 18 terawattimene omfattes ca. 9 TWh av allerede fattede investeringsbeslutninger i Sverige og delvis i Norge.

Oppdemt investeringsbehov

Den politiske enigheten om å forlenge sertifikatsystemet skapte ifølge Svensk Vindenergi en politisk trygghet for investorene.

«Det var et oppdemt investeringsbehov, og nå har det startet et kappløp om de siste terawattimene i elsertifikatsystemet», sier Mattias Wondollek, som er ansvarlig for kraftnett og marked i Svensk Vindenergi, i pressemeldingen.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

20-02-2018 Elsertifikater: Kvartalsrapport nr. 4 2017
19-05-2016 Förnyat stödsystem ska ge vindkraften nya gröna konkurrenter
03-07-2014 Efforts towards Europeanisation of RES policies remain crucial, EURELECTRIC reaffirm
01-07-2014 ”Ålands-domen gynnar den förnybara energin”
01-07-2014 Ålands Vindkraft hoppas på stöd från Finland efter EU-dom
01-07-2014 German parliament passes EEG reform
30-06-2014 Statnett: Ørskog-Sogndal vil bli forsinket
27-06-2014 Germany suspects Åland case behind Brussels EEG-intervention

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  96
  98.5
  98.5
 • March-19
  97
  98.5
  98.5
 • March-20
  79
  81.5
  81
 • March-21
  36
  39
  36
 • March-22
  34
  36
  36
 • March-23
  32
  34
50 % Higher
50 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.