Europower

26. mai 2018 - 09:25

Sverige har et stort dilemma

Om et par år vil kraftproduksjonen i Sverige en vindstille vinterdag være 1500 MW lavere enn forbruket. En ekstra kald vinter vil underskuddet være 3000 MW

 

– Hvor spennende ønsker vi egentlig at det skal bli, spurte Hilda Dahlsten da hun nylig presenterte en ny beregningen av kraftbalansen i landet.

Dahlsten er sjef for energianalyser i Svenska Kraftnät, tilsvarende Statnett i Norge. Saken er omtalt av nettstedet Second Opinion, som drives av Energiföretagen Sverige.

Det er utfasing av kjernekraft i kombinasjon med stadig større forbruk som gjør at regnestykket ikke lenger går opp i Sverige. To reaktorer ved Oskarshamn er allerede stengt, og ytterligere to reaktorer ved Ringhals (1700 MW) vil stengt ned før 2021. I tillegg forsvinner ulike former for kraftvarmeproduksjon (500 MW).

Rundt 2021 regner Svenska Kraftnät med at forbruket har økt med 300 MW. Det som drar mest er befolkningsøkning og nye datasenter. I løpet av de to neste årene vil altså den svenske effektbalansen bli forverret med 2500 MW.

Kraftproduksjonen som forsvinner ut, vil i stor grad bli erstattet med vindkraft. Innen 2021 regner man med at 1600 MW ny vindkraft er på plass. Problemet er at kraftproduksjonen som forsvinner ut er stabil, mens effekten fra vindkraften svinger med vinden.

3000 MW i minus

Svenska Kraftnät har regnet på dette, og konkludert med at allerede vinteren 2020/2021 vil Sverige ha en negativ kraftbalanse på 1500 MW. Beregnet maksimal produksjon vil altså være 1500 MW lavere enn antatt forbruk en vinterdag. Da er alle reserver tatt i bruk

Men dette er hvis det blir en normal vinter. Ved en tiårsvinter, altså en ekstra kald vinter man kan forvente inntreffer hvert tiende år, vil den negative kraftbalansen i Sverige være 3000 MW.

Dette er Sverige som helhet. Ser man på Sør-Sverige isolert sett, er underskuddet betydelig høyere. Der vil det være en negativ kraftbalanse på 9000 MW en normal vinter, og 10.500 MW en ekstra kald vinter.

Situasjonen i Norge er ganske annerledes. Her er det ingen kraftproduksjon av betydning som skal fases ut. Den nye norske vindkraften som er på vei inn, vil komme på toppen av den regulerbare vannkraften.

Det høyeste forbruket noensinne i Norge var 24.485 MW. Det skjedde 21. januar 2016 mellom klokken 8 og 9 om morgen. Samme time var den norske produksjonen 26.351 MW. Selv i den timen med aller høyest forbruk hadde altså Norge en positiv kraftbalanse på nesten 2000 MW.

Disse tallene kan ikke direkte sammenlignes med de beregnede fremtids-tallene fra Sverige, men gir et bilde av forskjellene mellom de to landene. Den høyeste produksjonen noensinne i Norge var for øvrig 26.738 MW, også det i 2016.

Kaldt og vindstille

Sverige fikk testet kraftsystemet onsdag 28. februar i år. Driftstimen mellom klokken 9 og 10 var den med høyest forbruk i Sverige så langt i år. Da var forbruket 1100 MW høyere enn produksjonen - 26.300 MW forbruk mot 25.200 MW produksjon.

Karlshamnsverk, et oljefyrt kraftverk, ble startet opp, men trengte ikke å levere kraft inn på nettet. Svenskene klarte seg med å importere kraft, blant annet fra Norge.

Men Svenska Kraftnät har sett nærmere på den aktuelle timen og dagen. Det blåste brukbart, og vindkraften leverte 2500 MW. Noen dager tidligere hadde det imidlertid vært tilnærmet vindstille. Da leverte vindkraften kun 100 MW i den samme driftstimen.

Hadde den kalde timen med det høye forbruket skjedd en vindstille dag, ville det knaket kraftig i den svenske strømforsyningen. Da ville landet hatt en negativ kraftbalanse på 3500 MW.

Situasjonen med underskudd kan løses med import, det skjer hele tiden. Og Sverige er blant de landene i verden med størst overføringskapasitet til naboland. Men hvis den negative effektbalansen er for stor, og skjer for ofte, har svenskene ingen garanti at nabolandene har kapasitet til å dekke hele underskuddet.

Ved et massivt lavtrykk over Nord-Europa, er det gjerne kaldt og vindstille i flere land samtidig, og det er ikke gitt at Sverige får importert nok.

I denne situasjonen er altså Sverige i ferd med å fase ut ytterligere 2300 MW, mens forbruket øker.

Svenske Kraftnät jobber selvfølgelig med saken. Nettkapasiteten skal økes, tekniske løsninger hos forbrukerne kan sørge for automatisk utkoblinger, reservekraft vurderes, og bedre markedsdesign vil sørge for mer effektiv prising av forbruket.

Men likevel, Sverige har en utfordring. Og det er da analysesjef Hilda Dahlsten spør:

– Hva er akseptabelt usikkerhetsnivå for et system som er så kritisk for et moderne samfunn. Hvor spennende ønsker vi egentlig at det skal bli?

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

25-02-2019 Grønne sertifikater til 26,8 TWh
18-12-2018 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030
20-11-2018 Kvartalsrapport nr 3 2018 for det felles norsk-svensk elsertifikatmarkedet
03-09-2018 9,2 TWh kraftproduksjon under bygging
21-08-2018 Kvartalsrapport nr 2 for elsertifikatmarkedet
04-07-2018 OED vil nedjustere kvotekurven
15-06-2018 Vil bedre elsert-transparens uten tvang
01-06-2018 Elsertifikatordningen kostet oss 3,2 øre per kWh i 2017
11-05-2018 Sertifikater på vei ut
04-05-2018 Sertifikatene passerer 170 kroner

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  45
  48
  46
 • March-20
  45
  48
  46
 • March-21
  20
  23
  22
 • March-22
  15
  17
  16
 • March-23
  10
  12.5
  14
 • March-24
  9
  13
  12
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.