Europower

20. juni 2018 - 10:30

Statnett søker om å få delta i britenes kapasitetsmarked

Statnett har søkt OED om å godkjenne ordningen for å delta i det britiske kapasitetsmarkedet med NSL-forbindelsen. Inntektene kan bli store, og risikoen for tap skal være liten

Ordningen det er snakk om innebærer ikke reservasjon av garantert overføringskapasitet, men er i praksis en ren finansiell mekanisme som gir insentiver for å sikre at det finnes nok kapasitet i det britiske kraftsystemet.

Den innebærer at myndighetene kjøper inn kapasitet som skal være tilgjengelig ved en situasjon med effektknapphet. Kapasiteten deltar samtidig i det ordinære energimarkedet. Aktørene får dermed betalt for å ha kapasitet tilgjengelig, i tillegg til betaling for å delta i energimarkedet.

North Sea Link (NSL) på 1400 MW mellom Norge og Storbritannia skal etter planen settes i drift i 2021.

Lav risiko

Kapasiteten i markedet kjøpes inn via en årlig hovedauksjon for et leveringsår som ligger fire år fram i tid, og eventuelt en mindre tilleggsauksjon året før leveringsåret.

Eiere av mellomlandsforbindelser kan delta i markedet, men utenlandsk produksjonskapasitet eller forbrukerfleksibilitet kan ikke delta direkte i auksjonen.

Ved effektknapphet varsles deltagerne fire timer i forveien at de skal levere det de har kontraktsfestet. Hvis ikke leveringskravet oppfylles, får eierne av mellomlandsforbindelsen en såkalt konvensjonalbot.

Men risikoen for å få en slik bot, er lav. NSL, som eies av Statnett og National Grid, vil delta i de europeiske løsningene for spot- og intradaghandel på vanlig måte. Normalt vil markedet sørge for at det er eksport til Storbritannia fra Norge hvis det oppstår en effektknapphet der kabelen må levere.

Lav bot

Men det er en teoretisk mulighet for at prissignalene i en slik situasjon med effektknapphet ikke gir import til Storbritannia. Da kan den britiske systemoperatøren og Statnett bli enige om tiltak for å endre flyten på forbindelsen, så lenge det ikke går ut over driftssikkerheten i Norge.

Om skulle skje at kabelen likevel ikke leverer når det er effektknapphet i Storbritannia, er konsekvensene ikke avskrekkende. Kabeleierne vil få en konvensjonalbot, men denne har et tak som gjør at det maksimale man risikerer å betale i løpet av et år, er hva man har mottatt i kapasitetsbetaling for det året. Dermed risikerer ikke Statnett å tape penger på å delta selv om de ikke eksporterer i en situasjon med effektknapphet.

Kabeleierne kan også få konvensjonalbot hvis ledningen blir forsinket og ikke kommer inn i kapasitetsmarkedet som varslet. Men Statnett understreker at de vil ta høyde for dette, og ikke ta for stor risiko ved å melde kabelen inn i markedet for tidlig.

Kan tjene mye

Det er usikkert hvor mye penger Statnett vil tjene på å delta i kapasitetsmarkedet, siden auksjonsprisen varierer fra år til år. Med prisen fra auksjonen i februar i år, ville kabelen fått en inntekt på ca. 106 millioner kroner, hvorav halvparten ville gått til Statnett. Prisene i auksjonen i 2017 var imidlertid langt høyere, og kunne gitt kabelen 286 millioner kroner i inntekt, noe som Statnett altså ville fått halvparten av.

Det er usikkert hvor lenge britene vil ha et kapasitetsmarked, og hva prisene vil bli. Men nåverdien for Statnett ved en deltagelse i 40 år med prisene fra 2017 ville ifølge selskapet vært 2,5 milliarder kroner, mens det med årets priser ville vært 940 millioner.

Statnett påpeker i sin søknad at det er snakk om «betydelige inntekter» med liten risiko, og at dette vil redusere tariffkostnadene for norske transmisjonsnettkundene.

«Når forbindelsen er idriftsatt, er den økonomiske risikoen ved deltagelse i praksis begrenset til hva man får i årlig betaling. […] Deltagelse i kapasitetsmarkedet vil heller ikke påvirke flyten på forbindelsen. Vår vurdering er derfor at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt for Norge at NSL deltar i kapasitetsmarkedet», skriver Statnett i søknaden, som Europower har sett.

OED har ennå ikke ferdigbehandlet søknaden.

Reservasjon kan komme

Selv om ikke deltagelse i kapasitetsmarkedet innebærer reservasjon av kapasitet kabelen, betyr ikke det at dette utelukkes på NSL-kabelen. Men det er et separat spørsmål som avklares senere, og som ikke er knyttet til kapasitetsmarkedet.

I konsesjonen for NSL åpnes det for å reservere inntil 300 MW på kabelen for å handle med systemtjenester.

– Statnett er positiv til reservasjon for handel med systemtjenester på kablene, og jobber med å få på plass gode ordninger for det, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-11-2018 Kraftanalytiker tror strømprisen stiger – igjen
15-11-2018 Vind fra Finnmark kan gi strøm til Svalbard
15-11-2018 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-2018 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
14-11-2018 Wind Fast Approaching EU Power Source Top Spot
07-11-2018 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-2018 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
07-11-2018 Lover trygghet for hydrogenkjøperne
06-11-2018 Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene
12-10-2018 Vil heller ha vind i sør enn i nord

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  173
  178
  174
 • March-19
  175
  180.5
  178
 • March-20
  172
  177
  175
 • March-21
  53
  55
  52
 • March-22
  31
  35
  32
 • March-23
  33
  31
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.