Europwer

20. juli 2017 - 12:05

Spillet om opprinnelsesgarantier

Olje- og energiminister Terje Søviknes varsler i dag tilsynelatende at han vil endre på ordningen med opprinnelsesgarantier. Men det er bare tilsynelatende.

(Haakon Barstad, Europower)

Avisen Dagens Næringsliv har i sommerukene kjørt en serie saker om opprinnelsesgarantier. For dem som kjenner til ordningen fra tidligere, og uenighetene omkring den, har det ikke kommet frem noe særlig nytt. Det har vært de samme frontene vi har sett tidligere.

Kraftkrevende industri har påpekt at det ikke er samsvar mellom kraft og garantier, at renheten i den norske vannkraften dermed selges to ganger. Kraftbransjen har på sin side har argumentert med opprinnelsesgarantier er et instrument som gjør det mulig for forbrukerne å velge et grønt alternativ.

Opprinnelsesgarantiene er et slags klimatiltak, men bak alle de grønne-argumentene til begge parter ligger det egentlige motivet: Økonomi. Dagens Næringsliv har beregnet at norske kraftselskaper siden 2007 har tjent 2,8 milliarder på å selge opprinnelsesgarantier, rundt 85 prosent av dette til utlandet.

Kraftkrevende industri vil slippe å betale for renheten som garantien representerer, mens kraftbransjen ikke vil gå glipp av pengene. Og der står frontene slik de alltid har gjort.

I dag kom olje- og energiminister tilsynelatende Terje Søviknes på banen. Men bare tilsynelatende.

  

– Skal ikke være til å misforstå

Under tittelen «Vil endre lukrativt strømsalg» siterer Dagens Næringsliv statsråden på følgende:

– Jeg er opptatt av at ordningen med opprinnelsesgarantier ikke skal være til å misforstå når det gjelder sammenhengen mellom produksjon, forbruk og opprinnelsesgarantier. Vi vil at denne ordningen fremover skal fungere bedre enn den gjør i dag, sier Søviknes.

Sier Søviknes egentlig noe nytt her? Nei, han sier med runde formuleringer omtrent det Stortinget allerede har vedtatt. Mer om det lenger ned.

Søviknes sier ingenting med substans om endringer. I hvert fall ikke at han vil endre på «lukrativt strømsalg».

Departementet viser til at det i mai ble holdt et åpent møte om opprinnelsesgarantier hvor «alle interesserte kunne bidra med informasjon og forslag til forbedringer.»

Om det faktisk kom informasjon og forslag på dette møtet som ikke var kjent fra før, er svært lite sannsynlig, men innspillene skal angivelig inngå i en gjennomgang av ordningen.

– Departementet vil ikke gå inn på hvilke endringer som vurderes eller forskuttere hvordan ordningen vil se ut før arbeidet er ferdig, sier kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen i departementet.

  

Ble stoppet i Stortinget

Om statsråden bak sin vage formulering faktisk har et ønske om å gjøre fundamentale endringer på ordningen, har han en lang vei å gå.

Først skal han forbi Stortinget. Deretter EU. Det første blir vanskelig, det andre umulig.

Om vi spoler litt tilbake husker vi at Søviknes’ forgjenger, Tord Lien, prøvde å stoppe opprinnelsesgarantier da han la frem Energimeldingen i april 2016.

– Det er viktig å unngå at ordningen med opprinnelsesgarantier virker villedende når det gjelder sammenhengen mellom produksjon, forbruk og opprinnelsesgarantier. Spesielt gjelder dette med tanke på at elektrisitetsbruk ikke kan spores til et enkelt produksjonsanlegg, sto det i Energimeldingen.

Altså ikke et konkret forslag til endring, men formuleringer som viste regjeringens holdning.

– Ordningen med opprinnelsesgarantier er til vurdering i forbindelse med EUs arbeid med et revidert fornybardirektiv. Norske synspunkter fremmes i dette arbeidet, var formuleringen som viste hvordan de ville gå frem.

Først i et intervju med Europower sa Lien direkte at han ville jobbe for at det ikke skal kunne selges opprinnelsesgarantier. Men dette ble stoppet i Stortinget.

  

– Forventer og krever opprinnelsesgarantier

Da Energimeldingen ble behandlet i Stortinget ble flertallet enige om en felles følgende formulering. Flertallet besto av samtlige partier med inntak av SV. Altså var Frp - Lien og Søviknes sitt parti - inkludert i flertallet.

– Flertallet har merket seg at en del ledende internasjonale bedrifter forventer og krever opprinnelsesgarantier som dokumentasjon når de velger å kjøpe fornybar energi. Flertallet er oppmerksom på at en endring i varedeklarasjonen til produksjonsmiks i ytterste konsekvens kan gjøre opprinnelsesgarantiene verdiløse for norske produsenter i et europeisk marked. Flertallet peker på at opprinnelsesgarantiordningen er regulert i det eksisterende fornybardirektivet, som varer frem til 2020, skrev de i komitéinnstillingen.

Altså en beskjed til regjeringen om å roe seg ned. Å jobbe for det Lien egentlig ville - at det ikke skulle kunne selges opprinnelsesgarantier - var etter dette ikke aktuelt.

  

– Bør utrede nærmere

Komiteen kom imidlertid med en vesentlig tilleggsformulering:

– Flertallet mener at regjeringen bør utrede nærmere hvordan endringer kan gjøre at systemet for fornybar energi med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag. Flertallet mener at dagens ordning ikke skal vurderes på nytt før en slik utredning er gjennomført eller prosessene i EU er avklart, skriver de.

Det er mest sannsynlig dette Søviknes jobber med nå. Å komme opp med et forslag som gjør at det egentlige innholdet i ordningen kommuniseres klarere til kundene. At strømkundene skal bli bedre klar over at det ikke er direkte sammenheng mellom fysisk kraft og opprinnelsesgarantier.

Deretter må et slikt forslag eventuelt behandles i EU, en organisasjon som fører en langt mer offensiv klimapolitikk enn det Norge gjør. I EU vil opprinnelsesgarantiene bestå i sin hovedform, selv om det kan bli gjort småjusteringer i form og presentasjon.

Uansett vil resultatet være ganske langt fra det man får inntrykk av når man leser dagens avisoverskrift «Vil endre lukrativt strømsalg».

  

Summa summarum

Som et appendiks kan det nevnes at det nylig var en omkamp om opprinnelsesgarantiene på Stortinget. I behandlingen av Industrimeldingen i Næringskomiteen la de tre partiene Ap, Sp og SV helt på tampen inn følgende setning:

– Disse medlemmer vil understreke at det må være sammenheng mellom fysisk krafteksport og eksport av opprinnelsesgarantier, og ber regjeringen sikre en praktisering av opprinnelsesgarantiordningen som ivaretar et slikt prinsipp, skrev de.

Om en slik formulering hadde blitt gjeldende, ville det ha vært full seier til den kraftkrevende industrien. Eksporten av norske opprinnelsesgarantier ville nærmest ha stoppet opp, og kraftbransjen ville tapt rundt en halv milliard kroner i året.

Forslaget fikk ikke flertall, men var et slags signal om hvilken holdning Ap og Sp vil ha med seg inn i regjeringskontorene om de vinner valget til høsten.

På den annen side, i Energikomiteen som er fagkomiteen, stilte Ap og Sp seg bak formuleringen om at ordningen ikke skal vurderes før utredninger gjort eller prosesser i EU er avklart.

Summa summarum - det mest sannsynlige utfallet er at opprinnelsesgarantier vil bestå som i dag, men at det kan komme krav om tydeligere merking av at det ikke er direkte sammenheng mellom fysisk kraft og opprinnelsesgarantier.

Tilbake

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  73
  75
  74
 • March-18
  76
  77
  77
 • March-19
  74
  76
  75
 • March-20
  62
  76
  60.5
 • March-21
  47
  45.5
 • March-22
  42
  42.5
  42
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.