E24

6. februar 2017 - 09:50

Søviknes avviser dyr kabelstrøm

Nye strømkabler til Europa vil bare gi svakt økende kraftpriser fra dagens rekordlave nivåer, svarer energiministeren på spørsmål fra partikollega på Stortinget.

På begynnelsen av 2020-tallet vil to nye kraftkabler frakte strøm til og fra Norge.

En av dem går til Storbritannia, og en til Tyskland.

Dette kommer i tillegg til fire kabler til Danmark og en til Nederland som allerede er i bruk.

Større utvekslingskapasitet på strøm kan øke prisene på kraft i Norge, og nå har Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Ulf Leirstein spurt sin egen regjering om dette stemmer.

Men energiminister Terje Søviknes (Frp) kan berolige sin partikollega med at strømmen ikke vil bli mye dyrere på grunn av kablene.

– I følge NVEs kraftmarkedsanalyse mot 2030 vil de to nye kablene isolert sett gi en svak økning i kraftprisene, skriver Søviknes i et skriftlig svar til Leirstein.

NVE-rapporten som Søviknes viser til sier at kablene fra Norge til Tyskland og Storbritannia i snitt vil øke kraftprisen i Norge med rundt 2 øre per kilowattime i 2030.

Energiministeren påpeker at det er mange andre faktorer enn utenlandskablene som påvirker den strømprisen kundene betaler.

Selve strømprisen utgjør en liten andel av prisen til kundene, mens statlige avgifter også utgjør en andel. Det samme gjør nettleien.

Les også: Venter lave strømpriser

Nettleien kan øke

Pareto Securities tror at spotprisen på strøm vil holde seg på svært lave nivåer de neste årene.

Det kan bety at prisen på selve strømmen vil bety mindre for den samlede strømprisen som forbrukerne betaler, sammenlignet med nettleie og avgifter.

De neste ti årene skal det norske elektrisitetsnettet nemlig oppgraderes og utvides for 140 milliarder kroner, og det vil trolig føre til økning i nettleien for kundene.

Påvirket av Europa

Ifølge energiministeren har norske kraftpriser vært påvirket av prisene i Europa i mange år.

Det nordiske kraftmarkedet er integrert med markedet på kontinentet gjennom forbindelser med Nederland, Tyskland, Polen, Litauen og Estland, skriver han.

– I dag har vi et historisk sett lavt prisnivå på kraft. Analyser av kraftprisutviklingen fremover må vurderes med dette som bakgrunn, skriver Søviknes.

– De lave kraftprisene gir i dag utfordringer for lønnsomheten innen investering og drift i den norske og nordiske kraftproduksjonen. Markedet forventer at det lave prisnivået vil vedvare også etter at de nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift på starten av 2020-tallet, skriver han.

Les også: Bygger kraftlinjer for 140 mrd.

– Øker verdien av kraften

Ifølge energiministeren vil kablene gjøre at det blir mindre prisforskjell mellom tørre år hvor nivået i norske vannmagasiner er lavt og våte år hvor magasinene er fulle, fordi man kan importere mer strøm enn tidligere ved behov.

I tillegg kan Norge importere strøm når den er billig i utlandet, og eksportere når prisene er høye.

– Dette øker verdien av de norske fornybare energiressursene, skriver energiministeren.

Økt kraftoverskudd

Tidligere har fagforeninger, industribedrifter og politikere fryktet at norsk kraftkrevende industri kan bli mindre konkurransedyktig hvis det blir større utvekslingskapasitet på strøm til og fra Europa.

Les også: Utenlandske penger gir nordisk strømboom

Frem mot 2040 vil Norden øke produksjonen av sol- og vindkraft til hele 98 terawattimer årlig, eller 22 prosent av den samlede produksjonen. Det vil gi et overskudd som må eksporteres, ifølge analysebyrået Nena.

Men Søviknes tror at Norge kan beholde den lave strømprisen, og dermed også konkurransekraften, selv om det kommer flere strømkabler til utlandet.

– Et økende nordisk kraftoverskudd med høy andel fornybar energi vil bidra til at nordiske kraftpriser i perioder vil ligge under europeiske priser, slik også dagens fremtidspriser for kraft reflekterer, skriver Søviknes.

Tilbake

Relaterte nyheter:

25-04-2017 Likt skal vere likt, meiner Arbeiderpartiet
20-04-2017 Norge kan spise av Sveriges 18 TWh
03-04-2017 Venstre skal jobbe for utjamning av nettleige
15-03-2017 Statnett kan gå videre i planleggingen av en styrket leveringspålitelighet i kraftforsyningen til Nyhamna
10-03-2017 Frykter vinterpakken gir økt nettleie
01-03-2017 Nexans er med på første byggetrinn i Europas største vindkraftprosjekt på land
23-02-2017 Ingen planer om gasskraftverk
23-02-2017 Strømselskaper bryter loven
17-02-2017 Datasenter: Derfor velger kineserne Sverige
11-02-2017 – Gasskraftverk er ikke framtida i Finnmark

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  78
  79.5
  79.5
 • March-18
  81
  83
  82
 • March-19
  75
  78.5
  76
 • March-20
  71
  77
  74
 • March-21
  69
  77
  66
 • March-22
  69
  75
  66
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.