Europower

25. september 2018 - 10:30

Slik kan opprinnelsesgarantiene bli

I en rapport bestilt av regjeringen presenteres seks ulike forslag om hvordan ordningen med opprinnelsesgarantier kan endres. Samtidig er det en voldsom prisøkning på garantiene

Det var utredningsbyrået Oslo Economics som fikk oppdrag om å utrede hvilke endringer som kan gjøres med opprinnelsesgarantiene. Regjeringen bestilte rapporten etter å ha fått pålegg fra Stortinget.

– Flertallet mener at regjeringen bør utrede nærmere hvordan endringer kan gjøre at systemet med opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm kan fungere bedre enn i dag, skrev flertall i energi- og miljøkomiteen da de behandlet energimeldingen.

Fredag ble rapporten fra Oslo Economics offentliggjort, og sendt ut på høring. Der kommer byrået med seks konkrete forslag om endringer i ordningen.

  

 • Endre varedeklarasjon på strømmen for å hindre at enkelte får et feilaktig inntrykk av klimavirkningen av norsk strømforbruk.
 • Gjøre det obligatorisk for kraftleverandører å kjøpe opprinnelsesgarantier på vegne av alle kunder.
 • Utforme norske myndigheters statistikk over energikilder på en måte som reduserer eksport av opprinnelsesgarantier.
 • Melde Statnett ut av AIB (det europeiske organet som håndterer garantiene), og dermed redusere eksport av norske opprinnelsesgarantier
 • Fremme en mer effektiv handel og øke verdien av norske opprinnelsesgarantier
 • Innføre grunnrentebeskatning på inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier.

  

Forslagene er basert på innspill fra kraftbransjen og andre aktører med interesser i garantiene. Oslo Economics skriver at mulighetene i hvert enkelt forslag må utredes nærmere før de eventuelt vedtas, særlig opp mot hva EU-regler tillater av endringer. EU har nylig styrket opprinnelsesgarantienes rolle blant klimatiltakene.

– Det eneste endringsforslaget som er fremmet både fra kraftbransjen og industrien er å endre utformingen av NVEs varedeklarasjon. De andre endringsforslagene innebærer til en viss grad omfordeling av verdien av fornybar kraft fra én gruppe til en annen, skriver Oslo Economics.

  

Kraftig prisøkning

Prisen på opprinnelsesgarantier har blitt mangedoblet det siste året. Mens de for et år siden kostet en kvart euro, er prisen nå på vei mot to euro.

– Siden oktober 2016 har prisene på norske opprinnelsesgarantier av typen «Large Nordic Hydro» økt vesentlig og står per august 2018 på rundt 1,65 EUR/MWh, en økning på mer enn 600 prosent fra gjennomsnittsprisen 0,26 EUR/MWh i perioden fra oktober 2016 til oktober 2017. I starten av september 2018 har vi mottatt observasjoner av inngåtte forward priser for 2019 på nordisk vannkraft på over 2 EUR/MWh, skriver Oslo Economics.

I 2017 ble det utstedt 141 millioner opprinnelsesgarantier til norske kraftprodusenter. Byråets anslaget på verdien av de norske garantiene er imidlertid ikke veldig nøyaktig:

– I 2018 estimerer vi at norske kraftprodusenters samlede overskudd fra salg av opprinnelsesgarantier vil beløpe seg til mellom 600 og 2000 millioner kroner, heter det i rapporten.

Slår den nevnte forward-prisen på 2 euro vil verdien imidlertid være nærmere 2,7 milliarder kroner.

  

Det egentlige motivet: Penger

Bakgrunnen for at Stortinget vil ha utredet opprinnelsesgarantier ligger i den logiske bristen at Norge selger en langt større mengde garantier til utlandet enn strømmengden det er fysisk mulig å eksportere.

Kraftkrevende industri argumenterer høylytt med at renheten i den norske vannkraften selges to ganger, mens kraftbransjen argumenterer med at garantier gjør det mulig for forbrukerne å velge et grønt alternativ.

Bak de grønne argumentene til begge parter ligger det egentlige motivet: Penger. Kraftkrevende industri vil bruke den rene norske vannkraften uten å betale for garantiene, mens kraftbransjen ikke vil gå glipp av inntektene fra garantiene - som altså kan beløpe seg til over to milliarder kroner.

  

Politikerne skifter standpunkt

Det som er noe forvirrende i det politiske spillet, er at enkelte partier stadig skifter standpunkt. Europower har tidligere skrevet historien om at Frp i 2016 ville avskaffe opprinnelsesgarantier. Da var Ap med på å redde garantiene. I 2017 var det Ap som vil endre på ordningen, men da gikk Frp inn for å bevare den.

Nå har Arbeiderpartiet tilsynelatende bestemt seg, og har varslet at de vil legge frem et endringsforslag så snart Stortinget åpner, men hva forslaget vil inneholde er ennå ikke kjent.

Daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sa i et intervju med Europower at han helst ville avskaffe garantiene, mens hans etterfølger Terje Søviknes (også Frp) i et intervju med Montel pratet varmt om de samme garantiene.

Dagens Frp-statsråd, Kjell Børge Freiberg har ennå ikke flagget standpunkt, og det kommer han neppe til å gjøre før høringsfristen på Oslo Economics-rapporten har gått ut i desember.

  

Markedsføres to ganger

Verdt å merke seg er at Oslo Economics også tidligere har laget en rapport om opprinnelsesgarantier. Den gang var Energi Norge oppdragsgiver, og de promoterte rapporten med en melding om «Velfungerende handel med opprinnelsesgarantier.»

I den nye rapporten har byrået sett på flere problemstillinger.

– De store norske industribedriftene velger å se bort fra NVEs varedeklarasjon. I stedet viser de til at produksjonsmiksen i Norge er 98 prosent fornybar. Det at ulike metoder brukes til å dokumentere energikildene til den samme strømmen betyr at noen av de samme fornybare energikildene markedsføres to ganger, heter det i rapporten.

Hovedkonklusjonen er at garantien er lønnsomme for Norge som helhet, men at kraftintensiv industri løper en risiko når renheten i den norske vannkraften blir solgt to ganger.

– Vår vurdering er at Norge som helhet sannsynligvis har tjent økonomisk på ordningene så langt. Hovedgrunnene er økte inntekter til norsk kraftproduksjon. Det er imidlertid en risiko for at flere kunder av norsk industri i fremtiden vil kreve at energikilder dokumenteres ved hjelp av opprinnelsesgarantier, Dette kan i så fall svekke industriens konkurransedyktighet sammenlignet med dagens situasjon, konkludere Oslo Economics.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

07-12-2018 Statnett: – Har markedet rett, kommer syndfloden
03-12-2018 Trenger 30-50 TWh for å fullelektrifisere energiforbruket
22-11-2018 Kabel til verdens største vindpark
22-11-2018 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
16-11-2018 Kraftanalytiker tror strømprisen stiger – igjen
15-11-2018 Vind fra Finnmark kan gi strøm til Svalbard
14-11-2018 Wind Fast Approaching EU Power Source Top Spot
07-11-2018 Lover trygghet for hydrogenkjøperne
12-10-2018 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
08-10-2018 Prisutvikling elsertifikater uke 40, 2018

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  177
  182
  180.5
 • March-19
  180
  185
  184
 • March-20
  176
  177
  175
 • March-21
  50
  52
  51
 • March-22
  30
  33.5
  33
 • March-23
  30
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.