energiteknikk.net

8. november 2017 - 10:50

Sammen for opprusting av vannkraft

Den brede koalisjonen vokser! Hele 17 organisasjoner fra industrien, fornybarnæringen, miljøbevegelsen, fagbevegelsen, kommuner og fylker er nå med på felles appell om vannkraften

Kilde: Energi Norge

I lys av at regjeringen nok en gang har foreslått å skjerpe beskatningen av vannkraften, har en bred koalisjon gått sammen om et felles brev til Stortinget. I alt 17 organisasjoner har så langt signert brevet, som nå dekker både industri, fornybarnæring (både stor kraft, småkraft og vindkraft), miljøbevegelsen, fagforeninger, kommuner og fylker.

– Det er sjelden vi opplever en slik konsensus om en sak. Vi må snart endre format på brevet til A3 for å få plass til alles logoer, sier direktør for fornybar energi, klima og miljø, Sigrid Hjørnegård, i Energi Norge.

Ta vare på Norges største grønne konkurransefortrinn

Koalisjonen ber Stortinget følge opp Energimeldingen fra 2016, der det ble klart at den store, regulerbare vannkraften står overfor store reinvesteringer i de kommende årene. Organisasjonene bak brevet er opptatt av at den regulerbare vannkraften er et stort grønt konkurransefortrinn for Norge, og at det å ruste opp eksisterende kraftverk handler om å sikre Norges fremtidige grønne konkurranseevne internasjonalt.

– Med en slik bredde av organisasjoner representert, er det nesten lov å håpe at Stortinget tar grep. Spesielt når man vet at samtlige partier på Stortinget skriver i sine nye programmer at de vil legge til rette for opprusting av eksisterende vannkraft, sier Hjørnegård.

Ikke øk skatten - øk skjermingsrenten

For å tilrettelegge for den nødvendige opprustingen av vannkraften, ber organisasjonene om at Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet unnlater å øke grunnrentesatsen og samtidig øker skjermingsfradraget i grunnrenteskatten for vannkraft. Økt skjermingsfradrag er et effektivt virkemiddel for å dempe effekten av økt skattesats for de mest utsatte vannkraftprosjektene.

– På den måten vil Stortinget legge til rette for nødvendige reinvesteringer i og utvikling av norsk fornybarnæring. Dette vil skape vekst og sysselsetting i industrien og i leverandør- og entreprenørbransjen, og ikke minst bidra til at Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, står det i brevet til Stortinget.

De 17 organisasjonene bak brevet er: Norsk Industri, Industri Energi, EL og IT Forbundet, NITO, Tekna, Fellesforbundet, Natur og Ungdom, ZERO, Bellona, Nelfo, Elektroforeningen, Småkraftforeninga, Distriktsenergi, NORWEA, Kraftfylka, KS Bedrift og Energi Norge.

Tilbake

Relaterte nyheter:

15-11-2017 Energikoncerner kræver grønnere ambitioner
14-11-2017 EU approves Spain’s incentive scheme for renewables
13-11-2017 Strekker seg mot 15 TWh vindkraft
08-11-2017 Bransjen jubler over Venstre-forslag
07-11-2017 LO vil ikkje ha skatteendring
03-11-2017 Godtar ikke endring av eiendomsbeskatningen
03-11-2017 Ingen trussel mot norsk suverenitet
02-11-2017 – Vi har bedt om lov til å få betale eiendomsskatt
16-10-2017 Savner satsing på forskning for økt verdiskaping i havet
16-10-2017 Statsbudsjettet: Regjeringen prioriterer fortsatt ikke fornybarnæringen

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  68
  71
  70
 • March-18
  68
  72
  70
 • March-19
  68
  72
  74
 • March-20
  60
  57
 • March-21
  44
  42
 • March-22
  44
  46
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.