Norges Rederiforbund

10. november 2017 - 10:55

Regjeringen bør satse på havvind

Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt. En norsk havvindsatsing er grønn omstilling i praksis står det i rapporten "Havvind - et nytt norsk industrieventyr" som legges frem 9. november

-Petroleumsvirksomhet, skipsfart og marine operasjoner er områder hvor Norge har verdensledende kompetanse. Kombinert med norsk industris spisskompetanse på flytende løsninger representerer dette en stor mulighet for å videreutvikle teknologi og kompetanse fra våre havbaserte næringer, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Sturla Henriksen.  

Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA ber i rapporten "Havvind - et nytt norsk industrieventyr"regjeringen legge frem en ambisiøs nasjonal strategi for norsk deltakelse i det internasjonale havvindmarkedet med et spesielt fokus på løsninger for flytende havvindteknologi.  Strategien skal sikre at norsk markedsandel i det internasjonale havvindmarkedet er 10 % av totalleveransene innen 2030.  

Norske selskaper er godt posisjonert til å ta en større rolle i havvindmarkedet og kapitalisere på den kraftige veksten markedet er inne i. Flere norske selskaper, som Statoil, Deep Ocean og Siem Contractors har hatt vellykkede satsinger i havvindmarkedet.  

Eksporten av ulike former for teknologi og tjenester til havvindmarkedet var 5 mrd. kroner i 2016, mer enn all annen fornybar energiteknologi- og tjenesteeksport til sammen, vannkraft inkludert. Dermed utgjør havvind allerede Norges største fornybareksport. 

Norge har dermed svært gode muligheter til å kunne bli en stor aktør i et fornybarmarked med et stort og realistisk vekstpotensial. Norske myndigheter kan legge til rette for dette ved å lansere en ambisiøs strategi for havvind der man:  

     Definerer et mål for norsk markedsandel fra leverandørindustrien i havvindmarkedet globalt, satt til 10 % innen 2030. 

     Legger til rette for demonstrasjonsprosjekter og fullskalaprosjekter i Norge for å fremme økt teknologieksport innen havvind.

     Deltar aktivt i internasjonale initiativ for samarbeid og koordinering av utbygging av havvind, og sørger for at Norge er representert i relevante fora innenfor EU og andre grenseoverskridende samarbeid. 

     Legger til rette for at gassturbiner offshore kan erstattes av havvind. 

     Ferdigstiller arbeidet med regelverk om utbygging av fornybar energiproduksjon i norske farvann, herunder havvind. 

Bransjens aktører har selv analysert hvordan vekstmulighetene kan realiseres. Norwegian Energy Partners har i samarbeid med Norges Rederiforbund, Norsk Industri og Eksportkreditt laget rapporten «Norwegiansupplychainopportunities in offshore wind» som ser på mulighetene for norske leverandører i det europeiske havvindmarkedet. 

De mest lovende forretningsområdene er kategorisert i syv segmenter: 1) prosjektledelse, 2) undervannskabler, 3) offshore-strukturer for transformatorstasjon, 4) turbinfundament, 5) installasjonsutstyr og støttetjenester, 6) vedlikehold og inspeksjon og  7) fartøy og utstyr. 

Tilbake

Relaterte nyheter:

16-11-2017 Ber Regjeringen satse på havvind
07-11-2017 Autumn Storms Push German Wind Farms to New Production Highs
06-11-2017 Slik blir Statoils New York-«imperium»
02-11-2017 Statoil aims at NY offshore wind power purchase agreeement by end-2018
25-10-2017 Byggingen av Danmarks største havmøllepark er i gang
25-10-2017 Statoil In the Empire State of Mind
24-10-2017 Offshore Wind Breaks Record in Belgium
17-10-2017 ‘Floating wind is racing towards commercial viability’
16-10-2017 Tysk selskab kjøper Statkraft ut av havmøllepark
11-10-2017 Vindkraft på ope hav kan dekkje alt straumbehov

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  68
  71
  70
 • March-18
  68
  72
  70
 • March-19
  68
  72
  74
 • March-20
  60
  57
 • March-21
  44
  42
 • March-22
  44
  46
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.