15. april 2016 - 13:45

PRESSEMELDING: Skuffende om havvind-demo

– Dette kan ikke være svaret på Stortingets ønske om en strategi for å realisere demonstrasjonsprosjekter for havvind. Et enstemmig storting bad regjeringen i forbindelse med energimeldingen legge frem en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, og se på mulighetene for norsk leverandørindustris utvikling innenfor fornybar energiproduksjon.

Dagens energimelding gjør lite for å imøtekomme stortingets ønske, for i stortingsmeldingen heter det at Norge fortsatt har «betydelige vannkraftprosjekter og vindkraftprosjekter på land som kan utbygges til en vesentlig lavere kostnad enn det som er tilfelle for vindkraft til havs».

NORWEA med eget initiativ

NORWEA har den siste uken satt i gang arbeidet med å samle nærings- og forskningsmiljøene for å lage en egen strategi for utvikling av havvind i Norge. Arbeidet er i gang, og dagens energimelding tydeliggjør viktigheten av at bransjen nå sammen kan fremme sine visjoner og tanker om den videre strategien.

 • Dette kan ikke være svaret på Stortingets ønske om en strategi for å realisere demonstrasjonsprosjekter for flytende havvind og andre former for havbasert fornybar teknologi, sier Daniel J. Willoch, rådgiver i NORWEA. - Det holder ikke å presentere det å åpne områder for konsesjon og vente at markedet skal ordne opp selv. Hovedargumentet for en norsk satsing på teknologi for offshore vind er at vi har unik kompetanse på maritime miljøer, på flytende strukturer og på energiproduksjon. Markedet vil ikke utløse utbygging av offshore vind i norsk farvann utover småskala testing, fordi vi har gode ressurser på land som kan utnyttes til en lavere pris, fortsetter han.

Norsk offshore vind handler foreløpig ikke om energipolitikk, det er næringspolitikk. Gjennom en norsk storskala testpark kan vi få validert norsk teknologi og norske løsninger som så kan eksporteres til offshorenæringen i land der man ikke har den samme tilgangen på ressurser på land.

 • Dette mangler det dessverre en strategi for i regjeringens energimelding. Vårt arbeid i samarbeid med forskningsmiljøer, industrien og interesseforbundene med å utarbeide en strategi for realisering av storskala demonstrasjon av offshore-vind teknologi i Norge aktualiseres nå, og vi går på arbeidet med ny giv etter å ha lest energimeldingen. Vi inviterer herved aktører til å ta kontakt, avslutter Willoch.

For ytterligere kommentarer bes man kontakte Daniel Willoch på 48128045

Kontakt
Daniel Willoch for kommentarer
Willoch@norwea.no
48128045

Tilbake

Relaterte nyheter:

12-10-2018 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
08-10-2018 Prisutvikling elsertifikater uke 40, 2018
02-10-2018 – Må gjøres ordentlig
02-10-2018 Washington’s Franklin County Halts Crypto Mining Applications
02-10-2018 Quebec Halts Bitcoin Mining Power Requests Amid Booming Demand
27-09-2018 Eolus secures financing totaling SEK 1 050 million
27-09-2018 Satser stort på fornybar energi
26-09-2018 UK opposition party pledges emission-free energy system
25-09-2018 Slik kan opprinnelsesgarantiene bli
24-09-2018 Prisutvikling elsertifikater uke 38, 2018

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  200
  208
  202
 • March-19
  205
  205
  205
 • March-20
  190
  193
  190
 • March-21
  45
  50
  45
 • March-22
  30
  37
  34
 • March-23
  25
  35
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.