15. april 2016 - 13:50

PRESSEMELDING: - Prematurt farvel til elsertifikater

Ifølge energimeldingen vil regjeringen ikke gå inn for forlengelse av elsertifikatordningen. Begrunnelsen er dels at man ønsker en mer markedsbasert energipolitikk, dels at lønnsomheten i eksisterende vind- og vannkraftproduksjon reduseres av kraftoverskuddet. Norwea ønsker i likhet med regjeringen mer marked, mer infrastruktur og et sterkere CO2-marked i Europas energipolitikk, men mener det er prematurt å vinke farvel til elsertifikater eller andre virkemidler for å fremme fornybar energiproduksjon.

Bærekraftige elpriser og økt fornybart forbruk bør være målet

Først og fremst er kraftoverskuddet Tord Lien viser til et symptom på at man ikke har lykkes i å ta kraften i bruk.

Debatten bør ikke gå om «høye» eller «lave» elpriser, den bør gå om bærekraftige elpriser som legger til rette for bl.a. ny klimavennlig industri og lønnsomhet i den grønne norske kraftnæringen. Dette krever langt mer kraftfulle tiltak for bl.a. å bytte ut norsk fossilt forbruk og stimulere til industriell vekst enn det vi så langt har sett.

 • Poenget med EUs energiunion er å sikre «affordable; sustainable and secure energy». Det bør være en målsetning her i Norge også. Med fortgang i helt nødvendige elektrifiseringstiltak nasjonalt; eventuelle nye fornybarambisjoner som følge av samarbeidet med EU og utfasing av svensk kjernekraft mv. kan vi fortsatt komme til å trenge mer kraft.

Hvorfor må vi holde sertifikatmuligheten åpen?

CO2-prising er fortsatt utilstrekkelig for det grønne skiftet:
EUs og Norges energipolitikk beveger seg mot mer marked; mer infrastruktur og at CO2-priser får mer å si enn til dels svært rause subsidieordninger. Dette er bra for markedet, kostnadseffektiv utnyttelse av Europas fornybarressurser og for gammel og ny norsk fornybarproduksjon. Norges fornybare ressurser premieres av at feed-in-tariffs i områder med dårligere ressurser fjernes; at vi sikres markedstilgang gjennom mellomlandsforbindelser og at fossil produksjon og forbruk «straffes» gjennom CO2-prising.

Men det er i beste fall tvilsomt om disse tiltakene tar oss helt i mål ennå. Selv etter Parisavtalen og iherdige reformforsøk i kvotehandelsmarkedet er CO2-prisene for lave til å reflektere skaden utslipp påfører oss. Det finnes fortsatt handels- og markedsbarrierer som hindrer en effektiv markedsløsning på Europas klima og energiutfordringer. Dette er næringspolitisk svært krevende reformer og elsertifikater el.l. kan fortsatt være nødvendige som markedskorrigerende tiltak.

Derfor må Norge i det minste også utrede muligheten for bruk av sertifikater eller andre incentivordninger med lav markedsforstyrrende effekt. Vi kan ikke la det beste (CO2-prising) bli det godes (støtteregimer) fiende.

 • Norwea forventer fortsatt at rapportene NVE og Energimyndigheten skal levere senere i år inneholder en grundig vurdering av fordeler og ulemper med forlengelse av markedet i begge land.
 • Norwea håper Stortinget er villig til å ta debatten om støtteregimer etter 2020 på et grundigere nivå enn det energimeldingen legger opp til.

Norsk fornybarbransje kan bli akterutseilt av prosesser i EU og EUs medlemsland:
Europakommisjonen og EUs medlemsland er midt oppe i en debatt om hvordan støtteregimer skal se ut frem mot 2030. Skal de være nasjonale? Regionale? Pan-europeiske?

Medlemslandene utreder, og skal i god tid før 2020 legge frem sine 2030-planer for Europakommisjonen. For Norge vil det uansett bli et etterslep før vi antagelig må gjennomføre det tredje fornybardirektivet i norsk rett. Da kan vi ikke stå i en situasjon der vi for kategorisk og for tidlig har vinket farvel til et virkemiddel vi kan komme til å trenge.

Norske fornybarressurser er blant Europas beste. La oss ikke avvise elsertifikater som et verktøy for kostnadseffektiv utnyttelse av dem til beste for oss og andre europeiske land.

Tilbake

Relaterte nyheter:

03-09-2018 9,2 TWh kraftproduksjon under bygging
21-08-2018 Kvartalsrapport nr 2 for elsertifikatmarkedet
04-07-2018 OED vil nedjustere kvotekurven
15-06-2018 Vil bedre elsert-transparens uten tvang
01-06-2018 Elsertifikatordningen kostet oss 3,2 øre per kWh i 2017
26-05-2018 Sverige har et stort dilemma
11-05-2018 Sertifikater på vei ut
04-05-2018 Sertifikatene passerer 170 kroner
18-04-2018 Så mye (lite) har snittshusholdningen betalt for å subsidere vindkraft i Norge
16-04-2018 Norsk vindkraft er Europas billigste nye kraft

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  200
  208
  202
 • March-19
  205
  205
  205
 • March-20
  190
  193
  190
 • March-21
  45
  50
  45
 • March-22
  30
  37
  34
 • March-23
  25
  35
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.