15. april 2016 - 15:50

PRESSEMELDING: Hvis «energimeldingen» er spørsmålet, er svaret «Enova»

Energimeldingen skuffer på energiforbruk i industrien og transporten. Det virker som om regjeringens eneste tiltak for å skape et lavutslippssamfunn er Enova.

I energimeldingen skriver regjeringen at de ønsker å dreie oppmerksomheten mot ny teknologi. Enova skal ta risikoen, og industrien skal skjermes fra å ta risiko i utviklingen av lavutslippsteknologi. Det presenteres ikke ett konkret mål for kutt i bruk av fossile energibærere i industrien, men man er opptatt av Enovas rolle.

Regjeringen skriver i meldingen at «ett av regjeringens prioriterte innsatsområder i klimapolitikken, er utvikling av lavutslippsteknologi i industrien». Vi klarer imidlertid ikke å finne tydelige og målrettede tiltak for å oppfylle drømmen.

Energiintensitet vs energieffektivitet
Et ensidig fokus på energiintensitet er heller ikke nødvendig vis heldig. Det største potensialet for energieffektivisering i industrien er i redusert bruk av strøm. Enøk-tiltak er viktig, og en industri med lave energikostnader, enten det er til strøm eller gass, er en sterkere og mer levedyktig industri. Samtidig er ikke det ikke slik at det å ha et større fokus på energiintensitet viser oss veien til en fornybar industri. Energieffektiviteten i norsk industri har økt hele tiden siden 1990. Utslippene fra industrien har ligget ganske jevnt, samtidig som produksjonen har økt. Vi vet at effektiviseringstakten er i ferd med å falle fra omtrent 1% i året til ventede 0,6%. Samtidig akselererer befolkningsveksten. Regjeringen sier ingen ting om hvilke mål vi bør ha for utfasingen av 19 TWh med fossilt forbruk i industrien, men garanterer at Norge vil stille med tilgang på fornybar kraft til dem som måtte ønske det – samtidig som man ikke ønsker noen videre utbygging av fornybar kraftproduksjon for ikke å svekke vannkraften, som jo forblir ryggraden i det norske kraftsystemet. Regjeringens strategi? Enova. Enovas satsing på ny energi- og klimateknologi skal fremme en satsing på biokull og hydrogen.

Ren transport
Vi visste allerede at det vil la seg gjøre å skaffe til veie nok strøm til å drive norske personbiler, eller all norsk veigående transport om så måtte være. Regjeringens strategi? Enova. Enova skal følge opp Stortingets vedtak om ladestasjoner.

Det foreligger allerede vedtak om at kommende fergeanbud skal stille krav til lav- og nullutslipp når teknologien tilsier det. Det er gjort gode utredninger av potensialet for å få realisert elektrisk fergedrift på norske fergesamband. Minst 50 norske fergesamband egner seg for elektrifisering med dagens teknologi, ifølge fergebransjen selv. Dette er i størrelsesorden 130 000 tonn CO2 i redusert utslipp, og rundt 100 GWh i forbruk av elektrisk kraft. Ikke alene tiltak som vil revolusjonere hverken utslipp eller strømforbruk, men lavthengende frukt som burde utgjort godt grunnlag for et klart mål for elektrifisering, og dermed en helhetlig strategi som igjen ville skapt forutsigbarhet i markedet. Regjeringens strategi? Enova. Umoden teknologi i skipsfarten må tillegges vekt i ny avtale med Enova.

Hvor er tiltakene?
Vi har fått et løfte om at det skal komme et forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast og øvrige bygg i 2020, i henhold til stortingets vedtak. Et konkret mål for utskiftning av fossile energibærere. Det burde ha vært flere.

Vi forventer at Stortinget kommer med en klar liste over konkrete tiltak for å bytte ut fossile energibærere med ren, fornybar strøm. Vi står klare til å hjelpe.

Kontakt
Daniel Willoch for kommentarer
Willoch@norwea.no
48128045

Tilbake

Relaterte nyheter:

12-10-2018 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
08-10-2018 Prisutvikling elsertifikater uke 40, 2018
02-10-2018 – Må gjøres ordentlig
02-10-2018 Washington’s Franklin County Halts Crypto Mining Applications
02-10-2018 Quebec Halts Bitcoin Mining Power Requests Amid Booming Demand
27-09-2018 Eolus secures financing totaling SEK 1 050 million
27-09-2018 Satser stort på fornybar energi
26-09-2018 UK opposition party pledges emission-free energy system
25-09-2018 Slik kan opprinnelsesgarantiene bli
24-09-2018 Prisutvikling elsertifikater uke 38, 2018

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  200
  208
  202
 • March-19
  205
  205
  205
 • March-20
  190
  193
  190
 • March-21
  45
  50
  45
 • March-22
  30
  37
  34
 • March-23
  25
  35
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.