Europower

28. februar 2018 - 08:10

NVE sier nei til Statnetts tariffmodell

I sitt forslag til ny tariffmodell foreslo Statnett i januar at tariffen for store enkeltforbrukere skal fastsettes på bakgrunn av relativ prisfølsomhet sammenlignet med alminnelig forbruk.

Som differensieringskriterier foreslo Statnett å benytte kundens energiintensitet og grad av internasjonal konkurranse på produkter eller tjenester, i tillegg til kriterier om 15 MW effektuttak i minst 5000 timer og tilknytning på spenningsnivå 33 kV eller høyere.

– I strid med forskriften

NVE godtar ikke forslaget fra Statnett.

«Prisfølsomhet oppfyller ikke forskriftskrav om objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold», skriver NVE i et brev til Statnett som Europower har sett.

Direktoratet påpeker at et av hovedprinsippene i forskriften for utforming av tariffer er at tariffene skal gi adgang til nettet på ikke-diskriminerende og objektive vilkår, og at det ved differensiering av tariffene skal legges «objektive og kontrollerbare kriterier basert på relevante nettforhold» til grunn.

Gammel uenighet

NVE viser imidlertid til at de allerede i mars 2010 slo fast at det ikke er lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon på at kunder med langsiktig fleksibilitet samlet sett er til gunst for nettet. Statnett kunne derfor ikke differensiere uttakstariffen med langsiktig fleksibilitet som kriterium.

OED stadfestet i et vedtak i oktober 2011 at langsiktig fleksibilitet som differensieringsgrunnlag ikke er i tråd med det gjeldende regelverket.

«NVE kan ikke se at Statnetts forslag om differensiering av tariffen basert relativ prisfølsomhet oppfyller kravet om relevante nettforhold. NVE kan heller ikke se at kriteriene om energiintensitet og internasjonal konkurranse oppfyller kravene til objektivitet og kontrollerbarhet. Objektive og kontrollerbare differensieringskriterier er viktig med tanke på at alle kunder skal tilbys ikkediskriminerende tariffer og vilkår», skriver NVE.

Effektiv nettutvikling

Statnetts direktør for strategi- og tariffutvikling, Thor Erik Grammeltvedt, opplyser at de er i dialog med NVE og har avtalt møte med dem i nærmeste fremtid for å få noen avklaringer.

– Basert på denne dialogen og andre innspill vi får gjennom den pågående høringsprosessen vil vi avgjøre hvilke tilpasninger vi eventuelt må gjøre i tarifferingen, sier han til Europower.

– Hvilke konsekvenser får det for tariffutformingen om dere ikke får lov til å ta hensyn til prisfølsomhet og lokaliseringssignalene slik dere ønsker?

– Vi mener at det er riktig at kraftintensiv industri betaler mindre enn annet forbruk, men har foreslått noen endringer fra den modellen vi har i dag. Lokaliseringssignaler både for produksjon og forbruk vil bidra til en effektiv utvikling av nettet fremover, sier Grammeltvedt.

Dialog

Han minner om at hovedelementene i dagens modell ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet, og mener det er naturlig å ta en grundig gjennomgang av denne nå.

– Statnett har derfor lagt frem et forslag som er på høring. Vi skal vurdere uttalelsene de har kommet med, og gå i dialog med dem for å få vite mer om deres syn. Vi må også ta hensyn til andre innspill før vi kan konkludere, sier han.

– Tror dere at OED vil godkjenne modellen, selv om NVE ikke gjør det?

– Det er det ikke naturlig å diskutere nå. Vi har nylig mottatt brevet med NVEs synspunkter, og nå får vi først ha dialogen med dem om dette, sier Grammeltvedt.

Lokaliseringssignal

Direktoratet er også kritisk til at Statnett foreslår et lokaliseringssignal for produksjon i underskuddsområder på grunnlag av produksjonens tilgjengelige vintereffekt. De må ifølge NVE isteden basere seg på kraftverkets midlere årsproduksjon.

«Et eget lokaliseringssignal for innmating fra produksjon basert på tilgjengelig vintereffekt, er etter NVEs vurdering i strid med forskrift om kontroll av nettvirksomhet», skriver direktoratet, som understreker at de er åpne for å vurdere om regelverket bør endres for å tillate denne type lokaliseringssignal for produksjon.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

22-11-2018 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-2018 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-2018 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-2018 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-2018 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
06-11-2018 Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene
12-10-2018 Vil heller ha vind i sør enn i nord
12-10-2018 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
12-10-2018 Stort potensial for vindkraft
12-10-2018 (Rapport) Økt vindkraftproduksjon og virkninger i transmisjonsnettet

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  177
  181
  180.5
 • March-19
  180
  185
  184
 • March-20
  176
  177
  175
 • March-21
  50
  52
  51
 • March-22
  30
  33.5
  33
 • March-23
  30
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.