22. april 2016 - 12:10

NORWEA har arrangert første samling i prosjekt for lansering av strategi for fullskala demo – «Offshore 2025»

NORWEA har gått bredt ut og invitert næringsaktører til et samarbeid om utarbeidelse av en mulighetsstudie for realisering av fullskala demonstrasjonsanlegg for offshore vind i Norge. [Available in English]

Read in English here.

-    Omhandlingen av offshore vind i energimeldingen kan umulig være svar på Stortingets bestilling om å legge frem en strategi som bidrar til realisering av demonstrasjonsprosjekter, sier leder for prosjektet i NORWEA, Daniel Willoch.

Det faller dermed til bransjen selv å vise vei. Vi vet at norsk kompetanse på maritime operasjoner og maritime miljøer gir norsk industri en god utgangsposisjon for å ta markedsandeler i et stort og raskt voksende marked for offshore vind. På møtet fikk vi flere eksempler som underbygger oppfatningen av at man for å få tilgang til dette markedet må ha validerte løsninger. 

Tilstede på møtet var både representanter for selskaper med teknologi som er klar for en fullskala demonstrasjon, næringsaktører og selskaper med erfaring fra utvikling av havvindprosjekter. Man entes om at forutsetningen for en fullskala demonstrasjon er at teknologien som demonstreres vil være konkurransedyktig på kommersielle vilkår. NORWEA vil på basis av innspillene fra industri – og kompetansemiljøene vi har snakket med, utarbeide en bestilling til alle samarbeidspartnere i prosjektet, slik at industrien selv kan fortelle hvilken teknologi og kompetanse den besitter, og hva tilgang til et internasjonalt marked vil bety i verdiskapningspotensiale. Dette vil danne et grunnlag for en opplyst diskusjon om viktigheten av teknologidemonstrasjon i Norge. 

På møtet var det bred enighet om at man som et første steg bør kunne levere et innspill til Stortinget som kan danne grunnlag for en diskusjon om offshore vind i behandlingen av energimeldingen. 

Målet med prosjektet er bredt definert: Å kartlegge industrielle ringvirkninger av etableringen av en eller flere fullskala demopark(er) for offshore vind i Norge. Formålet med prosjektet er å samle relevante næringsaktører, forskningsmiljøer og organisasjoner til en dialog om en felles strategi for å utløse en eller flere demonstrasjonspark(er) for offshore vind i Norge, og å vise hvilke kapasiteter som ligger i norsk industri for realiseringen av en utbygging.

I tillegg må det være et mål at en slik satsing i tillegg til å være en plattform for validering av norsk teknologi som allerede er konkurransedyktig på kommersielle vilkår også kan bidra til å utløse praktisk forskningsutbytte. Dette vil være tema for en samling med relevante forskningsmiljøer i mai.

-    Vi tenker oss at det legges til rette for utprøving av umoden teknologi i tilknytning til demonstrasjonsanlegget; dermed vil demonstrasjonsanlegget kunne bære en vesentlig del av infrastrukturkostnadene for forskningsparken, sier Willoch

NORWEA skal være en pådriver i prosjektet og vil definere grunnstrukturen for mulighetsanalysen, men vi er avhengig av kunnskapen som ligger i kompetansemiljøene som er tett på bedriftene som har aktivitet innenfor offshore vind. En samlet industri må involveres, og vi må være konkrete i presentasjonen av det store verdiskapingspotensialet som ligger i en satsing på fullskala demonstrasjonsanlegg i Norge.

-    Dette er ikke noe NORWEA kan gjøre alene, men vi skal være en pådriver. Møtet i går viste tydelig at det er entusiasme for å få dette til i Norge, nå må vi omdanne den entusiasmen til initiativ, avslutter Willoch.

NORWEA ønsker en bred dialog om temaet, så ta gjerne kontakt. 

For kommentarer og innspill, kontakt Daniel Willoch (willoch@norwea.no) 

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-09-2018 Nye kontrakter innen fornybar energi
17-08-2018 Norge vil give plads til to flydende havvindmølleparker i år
15-08-2018 Minister ready to open areas for offshore wind
25-06-2018 Equinors nye Tokyo-kontor satser på havvind: – Et nøkkelland
14-06-2018 Kina får hjælp til kvantespring for havvind
05-06-2018 Equinors toppsjeff: Ørsted er ikke bedre i havvind enn oss
01-06-2018 Stortinget ber Equinor holde døren åpen for havvind
30-05-2018 Norway Pondering New Regulation for Offshore Wind Development
16-05-2018 MHI Vestas 9MW Platform to Be Typhoon Ready in 2020
09-05-2018 Medvind for havvind – veksten doblet på ett år

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  200
  208
  202
 • March-19
  205
  205
  205
 • March-20
  190
  193
  190
 • March-21
  45
  50
  45
 • March-22
  30
  37
  34
 • March-23
  25
  35
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.