3. juni 2016 - 14:00

Norske organisasjoner med opprop for norsk havvinddemo

I dag har medlemmene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget fått oversendt et notat der flere organisasjoner stiller seg bak et notat som presenterer argumenter for at det bør utarbeides en norsk strategi for demonstrasjonsprosjekt for havvind.

   - Vi er glade for at vi har et Storting som kan ta dette opp til debatt, og det er viktig å synliggjøre potensialet for et norsk eksporteventyr basert på havvindteknologi, sier Daniel Willoch, som har ledet arbeidet for NORWEA.

Notatet er utarbeidet på bakgrunn av at det ikke er presentert noen strategi for norsk demonstrasjonsanlegg for havvind i energimeldingen, på tross av at et enstemmig Storting tidligere har bedt regjeringen legge frem en slik strategi. NORWEA har vært initiativtaker til arbeidet, og har gjennomført en kartlegging av norske selskaper som har interesse i havvind. På tiden fra meldingen ble presentert og til nå har det ikke vært mulighet til å få til en full gjennomgang av norsk industri, men i notatet presenteres resultatene av en mindre kartlegging NORWEA har utført.

Gjennom kartleggingen har man avdekket selskaper som selv har definert eksportpotensialet i årene 2025-2040 til om lag 60 milliarder kroner.

 • Vi har klart å finne selskaper som til sammen dekker alle hovedpunktene i en verdikjede for en havvindpark. Vi ba selskapene vurdere verdiskapingspotensialet fra økt tilgang til havvindmarkedet i Nordsjøen, og de kom tilbake til oss og rapporterte om rundt 60 milliarder over 15 år, sier Daniel Willoch, prosjektleder for Offshore 2025 i NORWEA, -
 • Dette er ikke ment å være et eksakt anslag, men poenget var å vise at potensialet er stort, og at argumentene for en norsk satsing på havvind er tilstede, fortsetter han.

I kartleggingen kommer det klart frem at et av de største hindrene norske selskaper står ovenfor, er mangelen på et demonstrasjonsanlegg. Uten å ha fått verifisert sine teknologier, stiller norske selskaper langt bak i køen når store, europeiske utbygginger går av stabelen. Det er dette som er bakgrunnen for oppropet.

 • Det er jo litt pussig at man i energimeldingen viser til det store norske verdiskapingspotensialet innen havvind og påpeker at demonstrasjonsprosjekter vil bidra til innovasjon og utvikling, samtidig som man ikke gjør det man ble bedt om, nemlig å presentere en strategi, sier Willoch.

I notatet presenteres også noen hovedmomenter for hvordan man bør bruke et slikt anlegg for å foredle produktene av eksisterende forskning på tidligfase-teknologi. Disse momentene er utarbeidet i samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner.

 • Det er bevilget store penger til forskning på havvindteknologi, og havvind har blitt vår største fornybareksport. Nå er det viktig at man er kloke i utformingen av en strategi for norsk havvind, og at man har fokus på å fortsette å høste gevinstene av det enorme arbeidet som allerede er gjort i Norge. Å la forskningsmiljøene forvitre er å forspille en stor, og ikke minst dyr sjanse, avslutter Willoch.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt Daniel Willoch (willoch@norwea.no

Les notatet her.

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-09-2018 Nye kontrakter innen fornybar energi
17-08-2018 Norge vil give plads til to flydende havvindmølleparker i år
15-08-2018 Minister ready to open areas for offshore wind
25-06-2018 Equinors nye Tokyo-kontor satser på havvind: – Et nøkkelland
14-06-2018 Kina får hjælp til kvantespring for havvind
05-06-2018 Equinors toppsjeff: Ørsted er ikke bedre i havvind enn oss
01-06-2018 Stortinget ber Equinor holde døren åpen for havvind
30-05-2018 Norway Pondering New Regulation for Offshore Wind Development
16-05-2018 MHI Vestas 9MW Platform to Be Typhoon Ready in 2020
09-05-2018 Medvind for havvind – veksten doblet på ett år

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  200
  208
  202
 • March-19
  205
  205
  205
 • March-20
  190
  193
  190
 • March-21
  45
  50
  45
 • March-22
  30
  37
  34
 • March-23
  25
  35
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.