3. juni 2016 - 14:00

Norske organisasjoner med opprop for norsk havvinddemo

I dag har medlemmene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget fått oversendt et notat der flere organisasjoner stiller seg bak et notat som presenterer argumenter for at det bør utarbeides en norsk strategi for demonstrasjonsprosjekt for havvind.

   - Vi er glade for at vi har et Storting som kan ta dette opp til debatt, og det er viktig å synliggjøre potensialet for et norsk eksporteventyr basert på havvindteknologi, sier Daniel Willoch, som har ledet arbeidet for NORWEA.

Notatet er utarbeidet på bakgrunn av at det ikke er presentert noen strategi for norsk demonstrasjonsanlegg for havvind i energimeldingen, på tross av at et enstemmig Storting tidligere har bedt regjeringen legge frem en slik strategi. NORWEA har vært initiativtaker til arbeidet, og har gjennomført en kartlegging av norske selskaper som har interesse i havvind. På tiden fra meldingen ble presentert og til nå har det ikke vært mulighet til å få til en full gjennomgang av norsk industri, men i notatet presenteres resultatene av en mindre kartlegging NORWEA har utført.

Gjennom kartleggingen har man avdekket selskaper som selv har definert eksportpotensialet i årene 2025-2040 til om lag 60 milliarder kroner.

 • Vi har klart å finne selskaper som til sammen dekker alle hovedpunktene i en verdikjede for en havvindpark. Vi ba selskapene vurdere verdiskapingspotensialet fra økt tilgang til havvindmarkedet i Nordsjøen, og de kom tilbake til oss og rapporterte om rundt 60 milliarder over 15 år, sier Daniel Willoch, prosjektleder for Offshore 2025 i NORWEA, -
 • Dette er ikke ment å være et eksakt anslag, men poenget var å vise at potensialet er stort, og at argumentene for en norsk satsing på havvind er tilstede, fortsetter han.

I kartleggingen kommer det klart frem at et av de største hindrene norske selskaper står ovenfor, er mangelen på et demonstrasjonsanlegg. Uten å ha fått verifisert sine teknologier, stiller norske selskaper langt bak i køen når store, europeiske utbygginger går av stabelen. Det er dette som er bakgrunnen for oppropet.

 • Det er jo litt pussig at man i energimeldingen viser til det store norske verdiskapingspotensialet innen havvind og påpeker at demonstrasjonsprosjekter vil bidra til innovasjon og utvikling, samtidig som man ikke gjør det man ble bedt om, nemlig å presentere en strategi, sier Willoch.

I notatet presenteres også noen hovedmomenter for hvordan man bør bruke et slikt anlegg for å foredle produktene av eksisterende forskning på tidligfase-teknologi. Disse momentene er utarbeidet i samarbeid med relevante forskningsinstitusjoner.

 • Det er bevilget store penger til forskning på havvindteknologi, og havvind har blitt vår største fornybareksport. Nå er det viktig at man er kloke i utformingen av en strategi for norsk havvind, og at man har fokus på å fortsette å høste gevinstene av det enorme arbeidet som allerede er gjort i Norge. Å la forskningsmiljøene forvitre er å forspille en stor, og ikke minst dyr sjanse, avslutter Willoch.

For spørsmål eller kommentarer, kontakt Daniel Willoch (willoch@norwea.no

Les notatet her.

Tilbake

Relaterte nyheter:

13-03-2018 Planlegger kunstig øy i Nordsjøen
07-03-2018 Flytende havvind – Norges nye industrieventyr?
07-03-2018 - Våre relasjoner har alltid vært enestående
07-03-2018 Går så det suser
14-02-2018 Knallstart for Statoils vindpark
13-02-2018 – Norge bør ikke lene seg tilbake
07-02-2018 Europeisk havvind økte kapasiteten med 25 prosent i 2017
07-02-2018 Nytt spesialskip for vindparker fra Ulstein til Acta Marine
11-01-2018 – Norge har tapt terreng i havvind-markedet
11-01-2018 Statoil Weighs In On Norwegian Floaters

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  96
  98.5
  98.5
 • March-19
  97
  98.5
  98.5
 • March-20
  79
  81.5
  81
 • March-21
  36
  39
  36
 • March-22
  34
  36
  36
 • March-23
  32
  34
50 % Higher
50 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.