KraftNytt.no

5. oktober 2017 - 10:40

Magasinfyllinga 3,0 TWh under normalen for årstida

Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 3,0 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida

I Norge er magasinfyllingen 2,9 TWh lavere enn normalen for årstida. I Sverige er den 0,1 TWh lavere enn normalen.

Magasifyllingen i Sverige er 0,7 prosent under normalen for årstida. Det tilsvarer 0,4 TWh.

Underskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i vel et år.

Dobling i eksport til Danmark

Rekordlåg dansk vindkraftproduksjon bidrog til ein markert auke i dei danske kraftprisane førre veke. I tre timar på måndagen var produksjonen under 10 MW, noko som er det lågaste nivået seden vindkraft blei kommersialisert i Danmark. Dette medverka til at eksporten frå Noreg til Danmark vart meir enn dobla, samanlikna med veka før.
Lågare temperaturar førde til høgare forbruk i båe Noreg og Sverige. Grunna det auka forbruket og den låge vindkraftproduksjonen, auka vasskraftproduksjonen i Noreg. I NO2 var auken på heile 18%, samanlikna med veka før.

Magasinfylling veke 39

82,8% / – 0,1%

Fyllingsgraden litt ned. Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgraden i norske magasin 82,8 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned 0,1 prosenteiningar, mot 0,3 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 86,1 prosent, og minimumverdien 57,8 prosent.

Magasinfyllinga i Norge er nå 3,2 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 2,9 TWh (milliarder kilowattimer).

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 84,1 prosent, medan Vest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 81,7 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 82,1 prosent.

Sverige

I Sverige er magasinfyllingen 0,8 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer omtrent 0,1 TWh (milliarder kilowattimer).

I Sverige var tilrenningen 850 GWh (millioner kilowattimer) i uke 39. Det er 76 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 26.797 TWh (milliarder kilowattimer). Den gikk ned 1,1 prosent til 79,6 prosent. Det normale for årstida er 81,4 prosent.

Kraftsituasjonsrapportene er tilgjengelige for nedlasting i originalartikkelen.

 

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-10-2017 58,2 prosent av strømmen kommer fortsatt fra fossil energi
16-10-2017 Svart energi taper kampen mot vindmøller
16-10-2017 Googles fremtidsforsker: Innen 10 år vil fossile energikilder miste verdien
16-10-2017 Savner satsing på forskning for økt verdiskaping i havet
16-10-2017 Fra oljeselskap til bredt energiselskap
16-10-2017 Prisutvikling elsertifikater uke 41, 2017
11-10-2017 Goldman Sachs ser positivt på offshore vind
09-10-2017 Statoil kaster seg på solbølgen
09-10-2017 Statsbudsjettet: Sjå opp for tjuvtriks
09-10-2017 Prisutvikling elsertifikater uke 40, 2017

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  73
  75
  74
 • March-18
  76
  77
  77
 • March-19
  74
  76
  75
 • March-20
  62
  76
  60.5
 • March-21
  47
  45.5
 • March-22
  42
  42.5
  42
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.