Europower

9. april 2018 - 07:55

Kraftimporten fortsetter

Norge har ni døgn på rad importert strøm fra våre naboland. Lav magasinfylling og sen snøsmelting gjør at det ligger an til fortsatt strømimport

 

Situasjonen er ikke ekstraordinær, det er helt normalt at Norge i februar, mars og i begynnelsen av april har mange døgn med nettoimport. Tallene over magasinfylling og snøsmeltingen viser likevel at det er betydelig mindre norsk kraft disponibelt enn normalt.

NVEs siste oversikt over kraftsituasjonen viser at magasinfyllingen er under 30 prosent (29,8) mot 38,4 prosent som er normalen. Situasjonen kommer ikke til å bedre seg med det første. Beregnet tilsig for uke 13 (forrige uke) er 0,3 TWh, som er 40 prosent av normalt. Prognosert tilsig for uke 14 (denne uken) er 0,3 TWh, også det kun 40 prosent av normalen.

Hittil i år har det vært nedbør tilsvarende 24,5 TWh, som 16,8 TWh mindre enn normalen. NVEs beregning viser likevel at snømengden i magasinområdene tilsvarer rundt 60 TWh, som er omtrent på normalen.

Men så lenge snøen drøyer med å gjøre vann av seg, kommer Norge til å være avhengig av strømimport også i perioden fremover.

  

Import en tredjedel av dagene

Nettstedet Enerwe hadde i går et oppslag om at Norge på tirsdag hadde importert 30 GWh, som om det er spesielt høyt.

Hadde de sett nøyere på tabellen til Nord Pool ville de sett at importen var mer enn dobbelt så høy begge dagene i forkant, med henholdsvis 78,4 GWh på søndagen og 78,9 GWh på mandagen. Dette er høye tall, men 18. mars i år var importen enda høyere med 82,8 GWh.

Totalt har nettoeksporten hittil i år faktisk vært høyere enn den var på samme tid i fjor, med 2,4 mot 2,0 TWh. Så langt i år har Norge hatt nettoimport av kraft 29 av 92 dager. På samme tidspunkt i fjor var situasjonen ganske nøyaktig den samme, med nettoimport 28 av de første 92 dagene.

Det som skiller 2018 fra i fjor er at våren ser ut til å la vente på seg, og at antall døgn med nettoimport kan komme til å øke. Los Energy uttrykker det på denne måten i sin ukekommentar:

– Ifølge den offentlige statistikken er ikke vannmagasinene for Norden som helhet på noen kritiske nivåer, men ser vi på prisområdene for Oslo, Midt-Norge og Stockholm, er nivåene godt under normalen. Dermed behøver vi en snøsmelting, og det raskt. Prognosene tyder på at de mest utsatte områdene faktisk kan gå tomme for vann dersom snøsmeltingen blir vesentlig forsinket, skriver Los.

  

Høy mars-pris

Dette påvirker naturligvis prisnivået. Mens det de fleste år er høyest priser i januar og februar, har de gjennomsnittlige ukeprisene i år vært høyest i mars. Systempris for mars endte på 41,6 øre/kWh, mot 27,6 øre i fjor, og 20,6 øre i 2016.

– Årets mars-pris er nesten 50 prosent dyrere enn mars-snittet for de siste fem årene. Årsaken til den høye prisen handler om været, og frykten for å gå tom for vann mens vi venter på snøsmeltingen, skriver Los.

Været, og været alene vil avgjøre den videre utviklingen. Med optimal temperaturutvikling og tilsig, vil prisen gå ned, men med fortsatt lite smeltingen vil det presse prisen videre oppover.

Et tredje scenario er at temperaturen stiger for fort. Foruten faren for flom, vil det bety at store deler av de 60 TWh-ene som ligger lagret i snømagasinene, vil komme så fort at mye av vannet vil renne utenom turbinene. Det vil også bety høyere priser på lengre sikt.

I skrivende stund er det fallende priser på Nasdaq, og lavere systempris for i morgen enn i dag. Det kan tyde på at kraftselskapene tror på en snøsmelting som er gunstig for kraftproduksjonen, og det dermed blir et lavere prisnivå fremover.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

18-12-2018 Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030
20-11-2018 Kvartalsrapport nr 3 2018 for det felles norsk-svensk elsertifikatmarkedet
03-09-2018 9,2 TWh kraftproduksjon under bygging
21-08-2018 Kvartalsrapport nr 2 for elsertifikatmarkedet
04-07-2018 OED vil nedjustere kvotekurven
15-06-2018 Vil bedre elsert-transparens uten tvang
01-06-2018 Elsertifikatordningen kostet oss 3,2 øre per kWh i 2017
26-05-2018 Sverige har et stort dilemma
11-05-2018 Sertifikater på vei ut
04-05-2018 Sertifikatene passerer 170 kroner

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  194
  197
  196
 • March-19
  192
  197
  195
 • March-20
  193
  195
  195
 • March-21
  23
  27
  25
 • March-22
  25
  33
 • March-23
  25
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.