Europower

29. januar 2018 - 08:10

Hvorfor vindparker irriterer naboer og hvordan man skal unngå det

Jevnere støy og en planleggingsprosess som inkluderer folk i nærmiljøet kan hjelpe vindkraftutbyggere med å unngå irriterte naboer

I en studie utført av psykologer ved Martin Luther Universität Halle-Wittenberg (MLU) i Tyskland har man funnet ut at det kan lønne seg å inkludere nærmiljøet i planlegging av nye vindkraftverk. Studien antyder nemlig at holdningen man i utgangspunktet har til et vindkraftverk, har innvirkning på hvor irriterende man synes lyden av det er.

Støy og stress

Professor Gundula Hübner og Dr. Johannes Pohl ved MLU  har ledet et team med psykologer som har undersøkt situasjonen ved et vindkraftverk i Nord-Tyskland mellom 2012 og 2014. De utførte spørreundersøkelser blant folk som bor i området ved vindparken og partner i prosjektet, UL International GmbH, har analysert lydopptak fra vindturbinene.

I studien oppdaget man at ti prosent av de som fortalte at de ble irriterte av vindmøllene, opplevde stressymptomer minst en gang i måneden. 

– De symptomene inkluderer problemer med å sovne, forstyrret søvn, dårlig humør og sterk irritasjon, forteller en av hovedfortatterne av studien Johannes Pohl på MLUs nettsider

Til sammenligning svarte 16 prosent av deltakerne at de får de samme symptomene minst en gang i måneden, men da forårsaket av trafikkstøy. Når psykologene igjen spurte deltakerne i studien to år senere, var andelen av de som led av de som led av symtpomer sunket til 6,8 prosent.

– Mange beboere blir vant til lyden fra vindparken eller så har de tatt forholdsregler. Rundt en fjerdedel av de som led av symptomer lukket vinduene om natten, slik at de ikke plages av lyden lenger, sier Pohl.

Holdningsproblem?

Ifølge studien, som er publisert i journalen Energy Policy, vil en i utgangspunktet negativ holdning til et vindkraftverk stimulere følelsen av at lyden fra det er stressende. Med andre ord er det ikke nødvendigvis selve lyden fra turbinene som er problemet. Psykologene slår fast at de beboerne som fortsatte å ha størst problemer med turbinene etter to år, var de som i utgangspunktet var mest kritiske til vindkraftverket.

– Denne gruppen viste liten interesse for å lære måter å takle stress på. Dette viser hvor vanskelig det er å endre etablerte holdninger, sier Pohl.

Psykologene ved MLU anbefaler derfor at selskaper som bygger vindkraftverk går proaktivt til verks og adresserer de kommende naboenes problemer og bekymringer, allerede under planleggingen av et nytt kraftverk.

– Hvordan beboerne opplever planlegging- og bygningsfasen er av avgjørende betydning for hvor mye de vil plages av vindparken på lang sikt, sier Pohl.

Derfor er det viktig å skape en så positive opplevelse som mulig. Dette kan man gjøre ved å for eksempel ha tidlige informasjonsmøter med nærmiljøet, og inkludere naboer i planleggingsprosessen hver gang det er mulig.

Ujevn støy

Under undersøkelsene hadde også flere naboer tatt med seg opptak av lydene de hadde syntes vært irriterende. Disse opptakene ble også analysert.

– Vind og bevegelsen til rotorbladene kan forårsake en irregulær pulsering av volumet. Disse irregularitetene er det som irriterer folk mest, og som de beskriver som ujevn «brumming og svosjing», sier Pohl.

Ifølge forskeren er en stødig og rolig bakgrunnslyd lettere å ignorere. Lyd om natten og tidlig om morgenen viste seg å skape mest irritasjon blant naboene, mens frost og fuktighet bidro til å gjøre støyen fra vindturbinene tydeligere.  Ifølge studien hadde avstanden fra naboenes hjem til vindparken lite å si for hvor irriterte de var.

Forskerne tror resultatene også kan bidra til å påvirke hvordan man utformer vindmøller i fremtiden for å skape minst mulig plager i nærmiljøene.

 

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

07-02-2019 Gulen kan bli havvind-base for Equinor
05-02-2019 Nær tre nye fornybare TWh i 2018
04-02-2019 Dagbladet mener: Norge er tjent med kraftkabler til utlandet
04-02-2019 Norge bygde ut mer ny vindkraft enn vannkraft i 2018
22-01-2019 Ny rekord i kraftforbruk i 2018
21-01-2019 Mer vindkraft for Veidekke
17-01-2019 Nå inneholder vannmagasinene vann tilsvarende 50 TWh med strøm
14-01-2019 Styrker seg innen vindkraft
08-01-2019 Invitasjon til innspillsmøte – helhetlig hydrogenstrategi
07-01-2019 Norges strømforbruk økte til 135,4 TWh mens produksjonen falt til 145,7 TWh i 2018

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  128
  132
  130
 • March-19
  128
  132
  130
 • March-20
  128
  132
  130
 • March-21
  17
  18
  18
 • March-22
  13
  11
 • March-23
  11
  14
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.