KraftNytt.no

26. september 2017 - 11:05

Havvind kan gi milliarder

Forskning på havvind gir stor verdiskapning for Norge.

Åtte nyvinninger fra Trondheim vil kunne gi en inntjening på 50 milliarder hvis de norske aktørene satser på havvind, skriverKlassekampen.

Et av Norges ledende forskningsmiljø på flytende havvind har kommet med nyvinninger som vil kunne gi en verdiskapning på 50 milliarder kroner i løpet av de neste tolv til 13 årene.

Det er over hundre ganger innsatsen de 320 millionene som er blitt brukt på å finansiere den teknologiske utviklingen ved Nowitech. Dette er et senter ledet av Sintef Energi i Trondheim.

En ny industri

Beregningen er gjort av analysebyrået Impello for å vise den potensielle framtidige verdiskapingen i havvindbransjen. Forutsetningen er at innovasjonene blir benyttet på noen av vindparkene som er planlagt i Europa fram til 2030.

– Grønn nyskapning lønner seg. At det vil komme en betydelig verdiskaping hvis man tar innovasjonene i bruk, er det ikke tvil om, sier John Olav Tande, leder ved Nowitech, til Klassekampen.

Utviklingene spenner fra styringssystem som gir lavere elektrisk tap i strømkabler, til robotisert fjernovervåking og programvare som gir beslutningsstøtte.

Kostnadene halvert

Tande har tro på at det går an å bygge en ny norsk industri på havvind, men at norske selskaper må gripe muligheten. Hittil er de fleste prosjektene utenlands: Vindturbinene på britisk sokkel har en totalproduksjon som tilsvarer halve det norske el-forbruket. Også Europa satser tungt, og i 2030 er sektoren trolig firedoblet.

– Kostnadene er blitt halvert i løpet av de to siste årene, og havvind er nå konkurransedyktig på pris, sier Tande.

Forutsetningene for at kostnadene går ned, er oppfylt: Ny teknologi må utvikles, og man må få et volum på markedet som gir billigere serieproduksjon.

– Bare vi klarer å opprettholde den prosentvise andelen vi har i dag, vil inntjeningen øke fordi markedet øker, sier Tande.

Elektrifisering av sokkelen

For industriens skyld håper Tande at det også etableres parker i Norge:

– Ved å bygge noen parker i Norge vil vi kunne øke norsk verdiskapning gjennom økt eksport til det internasjonale markedet, mener Tande.

Hittil er det ikke bygget havvind i Norge på grunn av vanskelige bunnforhold og at strømbehovet dekkes med vannkraft.

– Kan havvind være lønnsomt også innenlands – har vi ikke for billig strøm?

– Vi har nok kraft fra vannkraften til å dekke eget behov, men skal vi for eksempel elektrifisere olje- og gassinstallasjonene, kan havvind spille en viktig rolle, sier Tande.

Statoil: Stort potensial

– Vi har en ambisjon om gradvis vekst av lønnsomme fornybare prosjekter og er godt i gang med flere store havvindprosjekter, sier Elin A. Isaksen, pressekontakt for nye energiløsninger i Statoil.

Fram til for bare for noen få år siden var offshore vindkraft dyrt å bygge ut. Mye har imidlertid skjedd i løpet av de siste årene. Snart åpnes verdens største flytende havvindpark Hywind utenfor Skottland.

Parken er drevet av Statoil, som på den offisielle åpningen 18. oktober kan vise fram fem nye store flytende vindturbiner som kan gi strøm til 20.000 husstander. Bare fra pilotturbinen ble satt opp utenfor Karmøy i 2009, har kostnadene gått ned med 75 prosent.

– For oss har det vært naturlig å begynne med havvind når vi skulle se på hvilken retning vil skulle gå innenfor fornybar energi, sier Isaksen i Statoil.

– Kast dere rundt

Isaksen er glad for at anleggene nå er flytende.

– Med flytende turbiner trenger vi ikke ta hensyn til bunnforholdene og kan masseprodusere. Dette gir banebrytende muligheter, sier Isaksen.

Hun peker på California, Hawaii og Japan som mulige framtidige markeder. Kysten av Norge er også ideell for flytende havvind, ifølge Isaksen. Dette gir store muligheter for leverandørindustrien og de teknologiske miljøene:

– Her er det kjempeviktig at norske leverandører, som er så gode inn mot olje og gass, kaster seg på og blir med på utviklingen, sier Isaksen.

Eksportkreditt Norge bekrefter at havvind er i vekst.

– I dag står norske aktører for mellom 3 og 5 prosent av den totale leveransen til havindustrien, sier Ivar Slengesol, utlånsdirektør for miljøteknologi hos Eksportkreditt.

Han følger markedet for å kunne tilby eksportfinansiering.

I 2015 var omsetningen for norske selskap og datterselskap til havvind omtrent fem milliarder kroner, som også er estimatet for 2016. Til sammenligning var utenlandsomsettingen fra solkraft på om lag tre milliarder kroner og fra vannkraft om lag én milliard.

– Trenden peker i veldig i riktig retning for havvind som helhetlig industri, sier Slengesol.

Tilbake

Relaterte nyheter:

17-10-2017 ‘Floating wind is racing towards commercial viability’
16-10-2017 Tysk selskab kjøper Statkraft ut av havmøllepark
11-10-2017 Vindkraft på ope hav kan dekkje alt straumbehov
11-10-2017 Goldman Sachs ser positivt på offshore vind
11-10-2017 Vil det blåse en grønn vind gjennom statsbudsjettet?
05-10-2017 Offshore Wind Breaks Record in Europe
26-09-2017 Vattenfalls vd: havsbaserad vind ersätter kärnkraften
26-09-2017 To fartøy skal installere over 50 kilometer med kabler på Triton Knoll vindparken
12-09-2017 Dong Energy skal bygge verdens største havvindpark
11-09-2017 Turbine installation completed at Dudgeon

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  73
  75
  74
 • March-18
  76
  77
  77
 • March-19
  74
  76
  75
 • March-20
  62
  76
  60.5
 • March-21
  47
  45.5
 • March-22
  42
  42.5
  42
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.