Europower

2. oktober 2018 - 10:30

Disse vil bli NVE-sjef

NVEs kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad, daglig leder Espen Fjeld i Energisalg Norge og tidligere OED-medarbeider Svein Roar Brunborg er blant de som har søkt på stillingen som ny vassdrags- og energidirektør

 

Tre kvinner og 18 menn har søkt på stillingen, som ble ledig da vassdrags- og energidirektør sluttet i sommer. Det går fram av søkerlisten som Europower har fått innsyn i.

Espen Fjeld (53) har jobbet ti år i Bergen Energi, før han gikk videre til Enteca, Hafslund Strøm og Eneas. I Energi Salg Norge har han vært de siste fem årene. Han er utdannet sosialøkonom og kraftanalytiker fra henholdsvis Universitetet i Bergen og Norges Handelsøyskole.

På sin Linkedin-profil skriver han at han har dybdekompetanse innen kraftomsetning og forvaltning og system- og tjenestebehov på utility-området, og at han har et godt innarbeidet nettverk innen Utility-industrien.

Fjeld ønsker ikke å svare Europower på hvorfor han har søkt og hva han mener gjør han kvalifisert for jobben.

– Spennende organisasjon

Kjetil Hillestad (53) svarer derimot gjerne på spørsmålene.

– Jeg søker fordi jeg synes NVE er en spennende organisasjon med flinke folk og en organisasjon som vil få en stadig viktigere rolle framover, sier Hillestad til Europower.

– Hvilke kvalifikasjoner er viktigst?

– Man må kjenne sektoren, man må kjenne forvaltningen og man må være god på organisasjonsutvikling.

–  Tror du du får jobben?

–  Det har jeg ingen formening om, sier Hillestad.

Gjennomgripende forandring

Svein Roar Brunborg (68) gir et utfyllende svar på hvorfor han vil bli vassdrags- og energidirektør.

– Min bakgrunn for å søke er at jeg har en meget lang erfaring fra arbeid med energiforvaltning, helt tilbake til begynnelsen av 1980-tallet i Miljødirektoratet. Jeg var en sentral medarbeider i OED da energiloven bli utformet. De siste 10-15 årene har jeg fulgt utviklingen i kraftsektoren fra utsiden og ser en utvikling som på flere områder bryter med det grunnlaget vi la i 1990, skriver Brunborg i en epost til Europower.

Det siste halvannet året har han jobbet for Forbrukerrådet og fått bedre innblikk i kraftsektoren sett fra forbrukernes side.

– Det er viktig at NVE nå får en leder som setter vanlige forbrukeres interesser i sentrum. Det er en skjevfordeling mellom det forbrukerne bidrar med økonomisk til kraftsektoren og den innflytelse de har. NVEs inntektsramme belaster kundene både med avskrivinger og avkastning, en dobbeltfakturering av det norske folk i størrelsesorden 50 milliarder kroner de siste 15 årene. Dette er urimelig, skriver Brunborg.

Vil rydde opp

Også sentralnettets kostnader belastes ifølge Brunborg sluttbrukerne i for stor grad.  

– Strømleverandørenes rolle er dessuten i strid med ett av de viktigste prinsippet som energiloven innførte om likebehandling av strømbrukere og produsenter og skaper i tillegg et uklart skille mellom fysisk og finansiell krafthandel. Og det er ulike rammevilkår mellom finansiering av kraftnett og tiltak hos strømkundene som kan redusere belastningen på nettet. Det gir en skjevhet i den samfunnsøkonomiske utviklingen av kraftsektoren, skriver Brunborg.

Han mener NVE bør legge til rette for at strømkundene kan bli formelle og reelle eiere av det nettet de har finansieringsplikt for, som aksjeeiere eller som medlemmer av et kooperativ.

– Dette vil forenkle og avlaste NVEs monopolkontroll og kan også sikre likebehandling av effektiviseringstiltak i nett og forbruk, skriver Brunborg.   

Mangler ledererfaring

Han ser at begrenset ledererfaring er en svakhet ved hans kandidatur.

–  Men jeg har på den annen side 40 års erfaring med energiforvaltning på sentralt, nasjonalt nivå. Det har få andre. Hovedårsaken til at jeg søker stillingen er et ønske om å bidra til å rette opp svakheter som har utviklet seg de siste årene og legge til rette for at strømkundene får en sterkere innflytelse på energiforvaltningen, skriver Brunborg.

Direktør i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Anna Maria Aursund, er også blant søkerne.

Av de 21 kandidatene har tre nå trukket seg. En av søkerne er unntatt offentlighet.

De øvrige søkerne på listen er:

Emma Erlandsson Johnsson (23), Roy Martin Myklebust (48), Thorbjorn Gaarder (63), Cecilie Rochstad, (36),  Jeck Landro (40), Marco Cristoforo Camporeale (40) Emil Ropota (56), Ahmed Yahia (37), Sjur Grindstuen (41), Stian Mikalsen (42), Anders Solheim (64), Ivar Edmund Vatten (54), Sten Petter Aamodt (51).

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

22-11-2018 Ser opptil 62 GW eksportkapasitet fra Norge
15-11-2018 Lont om Northconnect: Fysikk går foran økonomi
14-11-2018 NVE ønsker innspill på rammevilkår som har betydning for nettselskapets kostnader
07-11-2018 Muligheter og utfordringer i et kraftsystem i endring
07-11-2018 (Pressemelding) Nettilkobling til Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker leveres av Nettpartner AS
06-11-2018 Vil slå sammen Statnett med de andre nasjonale nettselskapene
12-10-2018 Vil heller ha vind i sør enn i nord
12-10-2018 Regjeringen vil utjevne nettariffen ved at de store selskapene kjøper de små og mellomstore nettselskapene
12-10-2018 Stort potensial for vindkraft
12-10-2018 (Rapport) Økt vindkraftproduksjon og virkninger i transmisjonsnettet

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  177
  181
  180.5
 • March-19
  180
  185
  184
 • March-20
  176
  177
  175
 • March-21
  50
  52
  51
 • March-22
  30
  33.5
  33
 • March-23
  30
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.