Europower

8. november 2017 - 11:00

Bransjen jubler over Venstre-forslag

Venstre har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å øke friinntekten i grunnrenteskatten for kraftselskap med ett prosentpoeng. Kraftbransjen applauderer forslaget

Det var en samlet kraftbransje som var i opprør etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett har foreslått det som næringen mener er en skatteskjerpelse for vannkraftprodusentene.  Både bransjeorganisasjoner og miljøorganisasjoner har også samlet seg i et felles opprop til Stortinget der de ber om at endringene i skatteleggingen blir stanset.

Flere organisasjoner har kommet til etter at Europower omtalte saken første gang, og nå er oppropet blitt signert av ledere fra totalt 17 organisasjoner. Det har ikke kommet kommentarer fra politisk hold, før Venstre nå legger frem sitt alternative budsjett. Selv om Venstres forslag fortsatt ikke er helt eksakt hva bransjen selv ønsker, er det godt på vei i den retningen man vil ha skjermingsfradraget.

I dagens særskatt for vannkraft gis det ikke fradrag for rentekostnader, bare et lavt skjermingsfradrag på rundt 0,5 prosent. Ingen kraftselskaper får lånt penger i banken til en så lav rente. Venstre foreslår nå å øke skjermingen til 1,5 prosent, mens næringen selv har bedt om 2,5 prosent.

– Venstre vil legge til rette for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk. Dette er svært positivt og i tråd med ønsket fra 17 organisasjoner som har sendt et felles opprop til Stortinget etter at statsbudsjettet ble fremlagt i oktober, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Følger opp Energimeldingen

Dette er et skritt i riktig retning. Ifølge Energi Norge følger Venstre nå opp konklusjonene fra Energimeldingen som Stortinget behandlet i 2016, om behovet for oppgradering av norske vannkraftverk.

– Det er dessuten i tråd med hva både Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har vedtatt i sine partiprogrammer, sier Ulseth.

Ros til Venstre

Energi Norge roser også Venstre for ikke å dekke inn en rimeligere vannkraftbeskatning ved å øke elavgiften.

– Det er positivt at Venstre ikke har falt for fristelsen til å skyve regningen over på forbrukerne gjennom økt elavgift, som i realiteten straffer bruk av fornybar energi. Elavgiften er blitt kraftig økt den siste stortingsperioden for å få budsjettene til å gå opp. Det bør ikke gjentas i år, presiserer Ulseth.

 

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

15-11-2017 Energikoncerner kræver grønnere ambitioner
14-11-2017 EU approves Spain’s incentive scheme for renewables
13-11-2017 Strekker seg mot 15 TWh vindkraft
08-11-2017 Sammen for opprusting av vannkraft
07-11-2017 LO vil ikkje ha skatteendring
03-11-2017 Godtar ikke endring av eiendomsbeskatningen
03-11-2017 Ingen trussel mot norsk suverenitet
02-11-2017 – Vi har bedt om lov til å få betale eiendomsskatt
16-10-2017 Savner satsing på forskning for økt verdiskaping i havet
16-10-2017 Statsbudsjettet: Regjeringen prioriterer fortsatt ikke fornybarnæringen

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  68
  71
  70
 • March-18
  68
  72
  70
 • March-19
  68
  72
  74
 • March-20
  60
  57
 • March-21
  44
  42
 • March-22
  44
  46
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.