Enegiteknikk.net (innlegg)

7. november 2017 - 14:10

Bekymret for konsekvensene

(Informasjonsavdelingen - EL og IT Forbundet) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med forslag til ny forskrift som skal regulere det selskapsmessige og funksjonelle skillet mellom nettselskap og annen virksomhet. Lovendringen ble vedtatt av Stortinget i 2016

EL og IT Forbundet har vært sterkt kritisk til endringen av energiloven og de medfølgende konsekvenser. Forbundet har derfor sendt innspill til NVE i det pågående forskriftsarbeidet.

EL og IT Forbundet ber om at forskriften utformes på en måte som ikke gir en uforholdsmessig inngripen inn i selskapenes vurdering av hvordan de best skal strukturere seg for å ivareta deres oppgaver og samfunnsoppdrag. Forbundet er bekymret for en utvikling som fører til en fragmentering av en bransje som gjennom tiår har vist evne til hurtig respons, god utnyttelse av stordriftsfordeler og effektivitet. NVE må ta hensyn til at energiselskapene forvalter felles ressurser og en sårbar infrastruktur, som er lokal og desentralisert.

EL og IT Forbundet ber NVE benytte det handlingsrommet som ligger i flertallsinnstillingen fra Stortingets behandling, og utarbeide en forskrift som ivaretar selskapenes forvaltning av våre felles ressurser og sårbar infrastruktur og en uvurderlig lokal tilstedeværelse.

Tilbake

Relaterte nyheter:

14-11-2017 – Utfordringen til Finnmark er lange avstander og et nett som er for dårlig
25-10-2017 Statnett kritiseres for dårlig kostnadskontroll
23-10-2017 Se på de store nettselskapene
11-10-2017 Bedre kontroll med spenningskvalitet
11-10-2017 Stortingsforslag om likere nettleie
02-10-2017 Statnetts planer for nettutviklingen klar
27-09-2017 Nordlink får negativ inntektsramme
20-09-2017 Uendret NVE-rente viktig for investeringsklimaet
19-09-2017 Kraftselskap krever mer vindkraft: – I dag er vi avhengig av Finland og Russland for å sikre leveransen
19-09-2017 Kraftselskap reagerer – må ha olje og gass for å øke norsk vindkraft

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  68
  71
  70
 • March-18
  68
  72
  70
 • March-19
  68
  72
  74
 • March-20
  60
  57
 • March-21
  44
  42
 • March-22
  44
  46
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.