Europower

23. januar 2018 - 08:05

Balansestriden går mot en løsning

I en felles uttalelse skriver de nordiske systemoperatørene at de er enige om en intensjonsavtale som baner veien for en felles balansering av det nordiske kraftsystemet

 

Striden mellom Fingrid på den ene siden og Statnett og Svenska Kraftnät på den andre kan dermed gå mot en løsning. Finnene hevdet hevdet blant annet at avtalen Statnett og Svenska Kraftnät foreslo i fjor ville frata dem selvråderetten.

Ifølge  intensjonsavtalen skal det nordiske synkronområdet balanseres med utgangspunkt 11 områder som samsvarer med dagens prisområder.

Forurenser betaler

Svenska Kraftnät og Statnett har til nå hatt hovedansvaret for å balansere synkronområdet. Dette har blitt stadig mer krevende etter hvert som ny uregulerbar kraft kommer inn i systemet. Ifølge intensjonsavtalen, som Europower har sett, blir dette rettet på.

Nå skal prinsippet være at «forurenser betaler», og at hver av landene skal være økonomisk ansvarlig for ubalanser som oppstår i deres kontrollområde.

Felles nordisk nytte skal være ett av målene, fordelene med samarbeidet skal deles på en «rettferdig måte».

Partene har som mål å signere en forpliktende samarbeidsavtale tidlig i mars, og videre sende et felles forslag til regulatorene.

«Med denne avtalen er de nordiske systemoperatørene enige om viktige prinsipper for den fremtidige nordiske balanseringsmodellen. Alle de nordiske systemoperatørene er enige om at disse prinsippene er viktige for å sikre gode beslutninger om kontrollstrukturen i tillegg til metodene og modeller i henhold til europeiske regelverk», heter det i den felles pressemeldingen.

Lik beslutningsmyndighet

– Betyr dette at Statnett og Svenska Kraftnät ikke lenger vil kreve å få dobbelt så stor beslutnignsmyndighet som Fingrid?

– Partene får lik beslutningsmyndighet, og Statnett og Svenska Kraftnät skal lede arbeidet i noen arbeidsgrupper. Samtidig er det viktig å understreke at dette er en intensjonsavtale, som skal lede fram til en forpliktende samarbeidsavtale som skal beskrive dette mer i detalj, sier kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett til Europower.

– Hvor sannsynlig er det at dere blir enige til slutt?

– Nå har vi kommet et viktig skritt på veien, og skal jobbe videre med et godt utgangspunkt, sier Glette.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

14-02-2018 Høring – energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)
13-02-2018 Har aldri brukt så mye strøm
13-02-2018 – Norge bør ikke lene seg tilbake
07-02-2018 Nytt spesialskip for vindparker fra Ulstein til Acta Marine
05-02-2018 Svenskene vil lage fossilfritt stål
02-02-2018 Strømforbruket var på 132,9 TWh i 2017
30-01-2018 Jubel i aluminium-industrien: Nå er teknologipiloten på Karmøy i drift
29-01-2018 Hvorfor vindparker irriterer naboer og hvordan man skal unngå det
25-01-2018 Rekordhøyt strømforbruk i 2017
18-01-2018 Kan få tariffsmell på 100 millioner

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

OED

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  92
  95
  95
 • March-18
  93
  96
  96
 • March-19
  96
  98
  97.5
 • March-20
  80
  85
  81
 • March-21
  35
  37
  38
 • March-22
  31.5
  38
  34
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.