Birkenesavisa

24. januar 2017 - 15:25

Advokat kritisk til vindkraftavtale

Politikerne ble ikke orientert om advokatens juridiske råd før vindkraftmøte med Eon.

– Det er gjennomgående lite Eon forplikter seg til i denne avtalen. Dette mener jeg er viktig å stramme opp, skriver KS-advokat Erna Larsen til Birkenes kommune.

Det var i begynnelsen av desember kommunen ba advokaten i KS om en juridisk vurdering av den framforhandlede avtalen mellom Eon og kommunen. 15. desember forelå svaret fra advokat Erna Larsen, og hun er ikke nådig i sin kritikk av ordvalget i avtalen. Over tre sider kommer hun med forslag til endringer av den åtte sider lange avtalen.

– Denne avtalen må det jobbes med en del videre, slår hun fast.

Foreslår flere endringer

Gjennom en rekke punkter påpeker Larsen at «har til hensikt» må byttes ut med ordet «skal». Hun skriver at «vil» bør byttes ut med «skal» eller «forplikter seg til», og påpeker at formuleringen «er innstilt på» er helt uforpliktende, og uten betydning for Eon.

I avtalen er det for eksempel listet opp kompenserende og avbøtende tiltak som kommunen mener kan være aktuelle. I punkt 3.4 står det at kommunen og Eon til slutt bestemmer hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres, hvordan de skal utformes, og om tiltaket vil kreve kommunal saksbehandling.

– Eon kan ikke være med å avgjøre om et tiltak krever kommunal saksbehandling. Det må stå at dette avgjøres av kommunen alene. Konkret avtale om tiltak knyttet til denne bestemmelsen må foreligge før det gis igangsettingstillatelse til byggeprosjektet. Dette er et viktig pressmiddel, påpeker Larsen.

Visste ikke om rådet

Kommunens siste forhandlingsmøte med Eon ble holdt 14. desember, altså dagen før advokatens råd kom kommunens administrasjon i hende. Ordfører Anders Christiansen forteller at avtalen som ble resultatet av forhandlingsmøtet 14. desember, ikke ble oversendt ham før etter nyttår.

– Etter forhandlingsmøtet hadde Eon sine jurister på saken, og kommunen fikk oversendt avtalen tirsdag 3. januar. Da ba jeg om et juridisk råd, og fikk dette oversendt, sier Christiansen.

Han forteller Birkenesavisa at han ikke var klar over at advokat Larsens råd ble sendt teknisk sjef Halvor Nes 15. desember, men poengterer at det uansett ikke ville blitt offentliggjort.

– Det var feil å ikke journalføre dokumentet i desember, men det ville uansett ikke vært offentlig. På dette tidspunktet var vi ikke ferdige med avtalen, sier ordføreren.

– Dumt og beklagelig

Vindkraftavtalen ble sendt ut til politikere og presse fredag 6. januar, uten at det juridiske rådet lå med. Heller ikke da politikerne ble orientert om avtalen på kommunehuset 17. januar, ble de folkevalgte informert om KS-advokatens innvendinger mot avtaleteksten.

– Det er beklagelig og veldig dumt. Den juridiske vurderinga skulle vært sendt ut til politikerne før dette møtet, sier Christiansen.

Fredag 6. januar mente han avtalen var god, og det mener han fortsatt.

– Overordnet er dette en god avtale fordi den har med seg de tingene vi er enige om at den skal ha med. Jeg ser at den trenger å strammes opp, og det vil bare gjøre den enda bedre, sier han, og legger til:

– Det er litt dumt at omstendighetene rundt avtalen skal få slikt fokus, men det må jeg leve med. Jeg forstår at håndteringa ser merkelig ut, og i en sak som dette er blir det veldig dumt. Jeg har i alle fall ikke tjent noe på dette.

Nå varsler ordføreren at styringsgruppa som har arbeidet med avtalen må samles, og få innarbeidet forslagene fra advokat Larsen.

Tilbake

Relaterte nyheter:

14-11-2017 Offentlig møte om Davvi vindkraftverk
07-11-2017 Mest ny vindkraft
06-11-2017 6,5 TWh ny kraftproduksjon under bygging
27-10-2017 Vil kjøpe strøm fra vindkraft i Tromsø - får garanti på en halv milliard kroner
27-10-2017 Ny kraftkontrakt til Alcoa – vindkraft et godt alternativ
26-10-2017 Nordisk Vindkraft säljer vindkraftpark till fransk investerare
25-10-2017 Byggingen av Danmarks største havmøllepark er i gang
06-10-2017 Ånstadblåheia: status september
02-10-2017 Fortum starter bygging av Sørfjord vindpark
26-09-2017 To fartøy skal installere over 50 kilometer med kabler på Triton Knoll vindparken

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  68
  71
  70
 • March-18
  68
  72
  70
 • March-19
  68
  72
  74
 • March-20
  60
  57
 • March-21
  44
  42
 • March-22
  44
  46
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.