Europower

19. desember 2017 - 12:05

Acer-saken mest sannsynlig avgjort

Nei til EU kjører for tiden en beinhard kampanje om at Norge ikke bør knyttes til EUs energiregulator Acer. Men Ap er positiv til regjeringens forslag, og dermed er saken allerede avgjort

 

Acer-saken er for tiden den fremste kampsaken til Nei til EU. I en lang rekke innlegg i aviser over hele landet har de argumentert imot at Norge skal tilknyttes Acer slik regjeringen foreslår. Organisasjonen driver aktiv lobbyvirksomhet, og har vært på Stortinget for å legge frem sitt syn.

Kort oppsummert mener Nei til EU at en Acer-tilknytning vil gjøre at Norge mister nasjonal kontroll over energipolitikken. De argumenterer med at strømpris og nettleie vil gå opp, og dessuten at Acer kommer til å bli større og mektigere enn det er i dag.

Til sist mener Nei til EU at siden det er snakk om suverenitetsavståelse, krever saken tre fjerdedels flertall for å kunne bli godkjent i Stortinget.

Et par av innleggene fra Nei til EU kan leses her og her.

Her kan det legges til at representanter fra kraftbransjen har kommet med kraftig kritikk av Nei til EU for å komme med påstander uten dekning.

– Er det sånn at det står noe i statuttene til Nei til EU at de skal lyve og overdramatisere som en 13-åring? Hva er dette for noe tull, skriver Andreas Thon Aasheim i Norwea på Twitter.

Like fullt, fredag gikk to stortingsrepresentanter fra SV og SP ut og støttet kravene.

– Acer utvikler seg til å bli et mer overnasjonalt organ for EUs energiunion, sa Lars Haltbrekken til avisen Nationen.

– Dette er symptomatisk for hele EØS-avtalen. En gir veslefingeren, og så forsvinner hele hånden om en ikke passer på, sa Ole André Myhrvold (Sp) til samme avis.

Har påvirkningskraft

I denne saken er det to ting som er verdt å merke seg for kraftbransjen. Det ene at organisasjonen Nei til EU i enkelte saker kan ha formidabel påvirkningskraft. Evnen til å påvirke kan sammenlignes med makten norske ordførere har om de klarer å stå samlet i en sak. Hadde det ikke vært for denne organisasjonen hadde Norge mest sannsynlig vært EU-medlem i dag.

Nei til EU er preget av enorme skylapper og forutinntatthet i alle saker som har med EU å gjøre, men er i likhet med ordførerne svært effektive med å jobbe nedenfra. I forhold til LO og NHO er Nei til EU en mikroskopisk organisasjon, men har mange støttespillere, deriblant stortingsrepresentanter som er enig i deres grunnsyn.

Det andre som er verdt å merke seg er at Nei til EU antyder at Ap kommer til å støtte dem.

– Hvis Ap holder stand, og fem representanter fra KrF, Venstre eller Frp også skulle stemme nei, har vi fortsatt trygg nasjonal kontroll over vår viktigste varige naturressurs, skriver Dag Seierstad på organisasjonens nettsider.

Ja vel? Så Ap vil gå imot å knytte Norge til Acer? Hvor har Nei til EU det fra?

Nei til EU viser til komitémerknadene da Energimeldingen ble behandlet. Der er Ap med på en fellesmerknad (side 52) hvor det advares mot en maktoverføring.

– Disse medlemmer vil advare mot en slik løsning, siden den kan åpne for at norske interesser blir svekket dersom det skulle oppstå en tvist knyttet til infrastrukturen på norsk sokkel eller overføringskabler til utlandet, står det i merknaden Ap stiller seg bak.

Ja vel igjen? Er dette gjeldende, så er faktisk saken om Acer og hele den tredje energimarkedspakken i spill.

Ap er positiv

Men slik er det ikke.

– Ap er positivt innstilt til regjeringens forslag. Komitémerknaden Nei til EU viser til ble skrevet for en god stund siden. Det var først i høst vi fikk proposisjonen om den tredje energimarkedspakken og tilknytning til Acer, sier Espen Barth Eide til Europower.

Han er partiets energipolitiske talsperson, og saksordfører for saken. Han tar alle mulige forbehold om at saken skal behandles grundig både i en høring, i komiteen og i partigruppen, men signalet er likevel krystallklart:

– Vi tror at et tettere europeisk samarbeid på dette området er bra av mange hensyn. Vi tror at Norge har mer å tjene på det enn å tape på det. Dessuten er det en viktig del av det grønne skiftet at man samarbeider mer på tvers av landegrensene, sier Barth Eide.

Han mener Nei til EU overdriver kritikken av Acer.

– Acer er en myndighet som skal bidra til harmonisering mellom nasjonale systemer, og det er ikke en overnasjonal myndighet som trumfer gjennom vedtak, sier han.

På spørsmål om tilknytningen krever tre fjerdetalls flertall i Stortinget, er han imidlertid litt mindre sikker.

– Ut ifra erfaringen med lignende saker tror jeg ikke det, men som saksordfører vil jeg gå gjennom saken enda mer grundig før jeg kommenterer endelig på spørsmålet om krav til flertall, sier han.

Energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling innen 8. mars, mens det fredag 2. februar vil bli avholdt åpen høring om saken.

Ønsker du å få tilgang til flere nyheter fra europower.com eller daglige nyhetsbrev, vennligst kontakt marked@europower.com

Tilbake

Relaterte nyheter:

05-12-2018 (Debatt) Lokal kompensasjon demper konfliktnivået
03-12-2018 Må stimuleres til å investere
16-10-2018 Vil ha naturressurs-skatt for vindkraften
12-10-2018 Eiendomsskatten må bestemmes lokalt
12-10-2018 Stort potensial for vindkraft
02-10-2018 Innspillsmøte til utredningen om fremtidig energiforsyning på Svalbard
02-10-2018 Washington’s Franklin County Halts Crypto Mining Applications
27-09-2018 Verdiskaping i en fornybar fremtid
03-09-2018 Nasjonal ramme for vindkraft – nye temarapportar
23-08-2018 Skal lage kart for vindkraft

RSS feed er for tiden ikke tilgjengelig fra leverandør

NVE

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  177
  181
  180.5
 • March-19
  180
  185
  184
 • March-20
  176
  177
  175
 • March-21
  50
  52
  51
 • March-22
  30
  33.5
  33
 • March-23
  30
  30
62 % Higher
38 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Hva skjer?

Aktivitetskalender Klikk her

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.