• Montel.no 08-12-2016

  Norwea: Norge bør kunne bygge 30 TWh mot 2030

  (Montel) Vindmølleforeningen Norwea mener Norge bør legge til rette for at norsk kraftproduksjon kan økes med 30 TWh frem mot 2030, og at det er avgjørende for forutsigbarheten for bransjen at man fullt ut implementerer det nye fornybardirektivet.

 • e24.no 08-12-2016

  Statoil satser på fremtidsteknologi

  Selskapets venturefond har kjøpt seg inn i Convergent Energy, som tilbyr energilagring for kraftbransjen, og har også gjort sin første investering i solceller.

 • digi.no 08-12-2016

  Google skal kun kjøpe fornybar energi fra 2017

  Google har siden 2010 investert i en rekke leverandører av fornybar energi.

 • mynewsdesk.com 08-12-2016

  Året vi ble avhengig av vindkraft

  På de timene med høyest forbruk er vi avhengig av å importere kraft fra naboland for å dekke etterspørselen i markedet. Nedstengning av kjernekraft og annen regulerbar kraftproduksjon, har gjort oss avhengig av uregulerbar kraftproduksjon som vindkraft.

 • solarserver.com 08-12-2016

  New study: 100% renewable electricity system is the cheapest option for South America

  Transitioning to a fully renewable electricity system is possible for South America by 2030, according to a study by Lappeenranta University of Technology (LUT) and VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. The study also shows that a 100 percent renewable system (100% RE) is the cheapest electricity production option and can be achieved with very few energy storages.

 • aftenposten.no 08-12-2016

  Kongsberg Digital gjør millioninvestering for å revolusjonere kraftmarkedet

  Kongsberg Digital investerer 100 millioner i suksessbedriften Esmart Systems. Ved hjelp av Big Data og kunstig intelligens skal de endre hvordan vi forbruker strøm.

 • syslagronn.no 08-12-2016

  Har hentet inn fire millioner til å finansiere «vind-drager»

  Men fremdeles mangler det 2 millioner kroner før Kitemill er i mål.

 • Prisutvikling elsertifikater uke 48, 2016

  *UPPGÅNGEN BRUTEN *FORTSATT SVAG HANDEL

 • Montel.no 02-12-2016

  Tror ikke Norge slipper unna nye fornybarmål i 2030

  (Montel) Norge vil sannsynligvis bli pålagt nye fornybarmål i 2030 i forbindelse med det reviderte fornybardirektivet som ble presentert som en del av EUs vinterpakke onsdag, ifølge flere aktører.

 • offshorewind.biz 02-12-2016

  DNV GL Certifies Ingeteam’s New Wind Frequency Converter

  DNV GL has awarded a component certificate to Spanish technology company Ingeteam for its new wind frequency converter INGECON® WIND Full Converter MV Series 3000-10000.

 • mynewsdesk.com/ 02-12-2016

  Den grønne bølgen skyller inn over Finland

  Sist uke la den finske regjeringen frem sin langtidsplan for energi. I pakken ligger det 2 TWh fornybar kraft som skal bli bygd med subsidier for å trekke utbyggere, innen 2020. Finland har i dag et system med en feed-in tariff som sikrer vindkrafteiere en god pris på sin produksjon.

 • regjeringen.no 01-12-2016

  EU-forslag med stor betydning for Norge

  Europakommisjonen la i dag frem en rekke nye forslag i arbeidet med EUs energiunion. Forslagene innebærer endringer av eksisterende regelverk for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.

 • Europower 01-12-2016

  Vinterpakken er lagt frem

  EU retter sine direktiver inn mot strømkunden, ikke mot kraftselskapene. I fremtiden skal energi lokalprodusert av forbrukere sidestilles med energi fra store produsenter.

 • Montel.no 01-12-2016

  – Første gang Norden er avhengig av vindkraft

  (Montel) 2016 vil gå inn i historien som det første året de nordiske landene var avhengig av ikke­ regulerbar kraftproduksjon, som vindkraft, for å dekke det maksimale kraftforbruket, ifølge NVE­ sjef Per Sanderud.

 • 4investors.de 01-12-2016

  Nordex installs the first N131/3600 - product launch on schedule

  Nordex installs the first N131/3600 - product launch on schedule Hamburg, 30 November 2016. The Nordex Group has received the first order for the installation of its second turbine introduced in September. The manufacturer will be setting up its light-wind N131/3600 turbine in December for GP Joule, a project developer.

 • regjeringen.no 01-12-2016

  Konsesjon til Lillesand vindkraftverk

  Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Lillesand vindkraftverk.

 • ntfk.no 30-11-2016

  Fra plan til handling på Klimaarbeid

  Klima- og miljøutvalg i Nord-Trøndelag og Klimaråd Sør-Trøndelag arrangerte sitt første felles seminar om forankring av klimaarbeid i kommuner den 16. November 2016.

 • kitemill.com 29-11-2016

  Kitemill's crowdfunding campaign is now open

  Kitemill has launhced a funding campaign at the Invesdor crowdfunding platform. For a time limited period it is easy to become a shareholder of Kitemill.

 • invesdor.com/ 29-11-2016

  Kitemill - Coming soon!

  We bring wind energy technology to the skies! Kitemill uses a fraction of the materials for the same output of energy by ground based windmills at altitudes where the wind is stronger and more consistent.

 • ssb.no 29-11-2016

  Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren

  Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

 • offshorewind.biz/ 29-11-2016

  Germany Confirms Offshore Grid Development Plan by 2025

  German Federal Network Agency (Bundesnetzagentur) has confirmed a plan for the offshore grid development by 2025 (Offshore-Netzentwicklungsplan 2025), which regulates the connections of wind farms in the North and Baltic Seas to the German transmission network.

 • amnytt.no/ 29-11-2016

  ABB-teknologi knytter Norges største vindkraftprosjekt til nettet

  ABB-teknologi skal bidra til å integrere fornybar energi fra seks nye vindparker i Midt-Norge i den norske kraftforsyningen. Avtalen mellom ABB og Fosen Vind DA omfatter apparat- og kontrollanlegg til syv transformatorstasjoner i seks vindparker.

 • delta.tudelft.nl 29-11-2016

  Making floating wind turbines cheaper

  Offshore wind energy is on the rise, but deployment is limited to water depths smaller than 50 metres. Next are floating wind turbines, which are still about 60% more expensive.

 • regjeringen.no 29-11-2016

  Norge og EU sammen om å nå klimamålene

  Norge og EU ønsker en felles oppfyllelse av klimaforpliktelsen for 2030, men hva innebærer egentlig det? Hvor mye må vi kutte og hvilke forhandlinger foregår nå i EU? Miljøråd Stine Svarva gir deg svarene.

 • regjeringen.no 28-11-2016

  Et sterkere nordisk energisamarbeid Historisk arkiv Publisert under: Regjeringen Solberg Utgiver: Olje- og energidepartementet

  De nordiske energiministrene møttes i Helsinki 24. november på det årlige nordiske energiministermøtet. Olje- og energiminister Tord Lien og energiministrene fra de øvrige nordiske land diskuterte her blant annet behovet for et sterkt nordisk energisamarbeid.

 • vol.no 28-11-2016

  - Har perfekte forhold

  Det største energiselskapet i Norden ser til Sortland når de satser på vind også i Norge. Nå lover de at rullestolbrukere snart skal få bruke Ånstadblåheia som turområde.

 • syslagronn.no 28-11-2016

  Prisen på vindturbiner falt med 25 prosent på ett år

  Mens vindturbiner levert i andre halvår i fjor kostet 322 euro per produserte megawattime i løpet ett år, slapp du unna med 247 euro i år.

 • dw.com 28-11-2016

  PWC: Germany's climate policy good for economy

  Global consultancy PWC has run financial models to determine whether low-carbon investments mandated by Germany's 2020 Climate Action Program generate a positive financial return. The answer: Yes, very much so.

 • blv.no/ 28-11-2016

  Vindmølleparken skal stå ferdig i 2018

  SORTLAND: Vindmølleparken på Ånstadblåheia skal være ferdigstilt mot slutten av 2018.

 • abcnyheter.no 28-11-2016

  Etterlyser tydelegare vilkår for grøn satsning

  Studentane bak den prisvinnande masteroppgåva meiner meir føreseielege vilkår vil gjere det enklare å satse grønt.

 • Product
  Bid
  Ask
  Last
 • Spot
  125
  127
  126
 • March-17
  125.5
  127
  126
 • March-18
  120
  122
  121
 • March-19
  117
  120
  119.5
 • March-20
  120
  118
 • March-21
  116
  120
  118.5
38 % Higher
62 % Lower

Registering for tilgang til
nyhetsbrev og ekstranett

Kun for NORWEAs medlemmer

Meld deg på idag!

Om Vindkraftnytt.no

Vindkraftnytt.no er en nyhetsside for kraftbransjen om onshore og offshore vindkraft, bølge, tidevann og strømninger. Nyhetene hentes fra utvalgte nasjonale, skandinaviske, europeiske og internasjonale medier, interesseorganisasjoner, myndigheter og kraftbransjen. Nyhetene spenner fra teknologi, prosjekter til økonomi, marked, rammevilkår og politikk. Les mer om Norwea her

NORWEA, Vind- Bølge-Tidevann
Wergelandsveien 23b,
0167 Oslo
post@norwea.no
Tlf. +47 47 34 93 48
© Copyright 2006 - 2012
All rights reserved.